Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert

KHK İLE ÇIKARILMA, SEÇİLME ENGELİ DEĞİLDİR

Prof. Dr. Türk: “Ne Anayasa’da, ne yasalarda KHK ile kamu görevinden çıkarılanların belediye başkanı seçilemeyeceklerine dair bir hüküm yoktur.”

KHK İLE ÇIKARILMA, SEÇİLME ENGELİ DEĞİLDİR
KHK İLE ÇIKARILMA, SEÇİLME ENGELİ DEĞİLDİR Admin

Yüksek Seçim Kurulu’nun kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmış olanlardan, 31 Mart  2019 yerel genel seçimlerinde belediye başkanı seçilenlere tutanaklarının verilmeyeceğine, ikinci sırada en çok oy alan adayların seçilmiş sayılacağına karar vermesi üzerine; DSP Parti Meclisi üyesi, eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, aşağıdaki yazılı açıklamayı yaptı:
“Yüksek Seçim Kurulu’nun  tutanaklarını vermediği belediye başkanı adayları, daha önce 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Kanunu’nun 14-16. maddelerinde öngörülen adaylara karşı itiraz, adayların incelenmesi sürecinden geçmiş ve adaylıkları kesinleşerek ilân edilmiş olan insanlardır. Bu adaylardan belediye başkanı seçilmeleri için gerekli oy çoğunluğunu kazananlardan olağanüstü hâl kararnamesi (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmış olanlara  şimdi Yüksek Seçim Kurulu’nun  tutanaklarını vermemesi, açıkça hukuka aykırı bir uygulamadır.
2972 sayılı Kanun’un ‘Seçilme yeterliği’ ile ilgili 9. maddesi uyarınca ‘2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı belediye başkanlığına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir.’
2839 sayılı Kanun’un ‘Milletvekili seçilemeyecek olanlar’ kenar başlıklı 11. maddesi ile onun temelindeki Anayasa’nın ‘Milletvekili seçilme yeterliği’ kenar başlıklı 76. maddesinde KHK ile kamu görevinden çıkarılanların milletvekili seçilemeyeceklerine dair bir hüküm yoktur. Dolayısıyla 2972 sayılı Kanun’un belediye başkanı, il genel ve belediye meclisi üyesi seçilme yeterliğini bu hükümlere yollama yaparak belirleyen 9. maddesine göre de KHK ile kamu görevinden çıkarılmış olma, belediye başkanı, il genel ve belediye meclisi üyesi seçilmeye engel değildir.
Anayasa’nın 67. maddesine göre; ‘Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme … hakkına sahiptir.’ 76. maddeye göre ‘On sekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.’ 
Bu hükümler, belediye başkanı, il genel ve belediye meclisi üyeleri seçimlerinde de uygulanır. Yüksek Seçim Kurulu’nun anılan hükümleri yok sayarak, bu görevlere seçilmek için gerekli oy çoğunluğunu almış olanlara Anayasa ve yasaların öngörmediği bir seçilme engeli yaratarak  tutanaklarını vermemesi, açıkça hukuka aykırı bir işlemdir.  Yalnız seçimi kazanmaya yeterli oy çoğunluğunu alanların seçilme hakkının değil, onlara oy verenlerin seçme hakkının da  çiğnenmesi ve mağdur edilmesi anlamına gelen bu işlem, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi kapsamında bir ‘Görevi kötüye kullanma’ suçunun unsurlarını taşımaktadır.”

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500