Reklamı Geç
Advert

PROF. DR. TÜRK "İNSAN HAKLARI YÜKSEK MAHKEMESİ KURULMALI"

148. Maddeye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak bireysel başvuruları azaltmak için konulmuş olan ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ sınırlamasına yer vermeksizin− Türkiye’de ‘Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlâl edildiği iddiasıyla’ başvurulacak yargı mercii olarak İnsan Hakları Yüksek Mahkemesi’nin kurulmasıdır.

PROF. DR. TÜRK
PROF. DR. TÜRK  Admin

     

       Prof. Dr. Türk:

“İnsan Hakları Yüksek Mahkemesi’nin kurulmasıyla hem Türkiye’nin temel insan hak ve özgürlüklerinin  korunmasına verdiği önem gösterilmiş; hem Anayasa Mahkemesi’nin kanunların Anayasa uygunluğunun denetimi, Yüce Divan yargılaması, Sayıştay’ın yardımıyla siyasî partilerin malî denetimi, kapatılmaları veya Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmaları hakkında karar verme konularındaki aslî görevlerini daha rahat yerine getirmesi sağlanmış olur.”

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın önceki gün (25.7.2019) yeni Üye Selâhaddin Menteş’in andiçme töreninde yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki temel hak ve özgürlüklerden birinin kamu gücü tarafından ihlâli iddiasıyla yapılan bireysel başvurular sonucunda artan ağır iş yükünü anlatarak, “bu iş yüküyle başa çıkmak, sadece  AYM’nin yapabileceği bir iş olmadığı gibi sadece AYM’nin vazifesi de olmamalı.” görüşünü ifade etmesi üzerine, insan haklarından sorumlu eski Devlet ve  eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, aşağıdaki yazılı açıklamayı yaptı:

“Anayasa’mıza göre ‘insan haklarına saygılı … hukuk devleti’, Türkiye Cumhuriyetinin ‘değiştirilemeyecek’ niteliklerindendir. Anayasa’nın 2. ve 4. maddelerinde belirtilen bu ilkeler, 12.9.2010 tarih ve 5982 sayılı Kanun’la Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileri ile ilgili 148. maddesine eklenen üç fıkra ile, herkesin ‘Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlâl edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine’ başvurabilmesi olanağının getirilmesiyle çok önemli bir yargısal güvenceye kavuşturulmuştur. Yüksek Mahkeme, bu görevini başarıyla yerine getirmektedir. Ancak, gerek insan hakları ihlâllerinin önlenemeyen artışı, gerek onları Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan  bireysel başvurularla gelen yeni iş yükü, Yüksek Mahkemeyi zorlamaktadır.

Bu durumda Anayasa Mahkemesi’nin bakacağı bireysel başvurular arasında bir ön ayıklamaya gidilmesi ya da Yüksek Mahkeme’nin üye ve bölüm sayısının artırılması, ilk akla gelen tedbirlerdendir.

Fakat daha kökten bir çözüm, −148. maddeye Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-si’ne yapılacak bireysel başvuruları azaltmak için konulmuş olan  ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ sınırlamasına yer vermeksizin− Türkiye’de ‘Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlâl edildiği iddiasıyla’ başvurulacak yargı mercii olarak İnsan Hakları Yüksek Mahkemesi’nin kurulmasıdır. Bu Mahkemenin Anayasa’daki yüksek mahkemeler arasında, örneğin Askerî Yargıtay’dan boşalmış olan 156. maddede düzenlenmesi ve bireysel başvurularla ilgili hükümlerin 148. maddeden çıkarılması uygun olacaktır.

Bu amaçla yapılacak bir Anayasa değişikliğinin iki büyük yararı vardır: Hem Türkiye’nin temel insan hak ve özgürlükleri konusuna verdiği önem gösterilmiş; hem Anayasa’nın 148. maddesi uyarınca ‘kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün … Anayasaya uygunluğunu” denetleyen, başka bir deyişle, soyut norm denetimi yapan, 148. maddede gösterilen yüksek devlet görevlilerini Yüce Divan sıfatıyla yargılayan, Sayıştay’ın yardımıyla siyasî partilerin malî denetimini yapan,  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açtığı davalar üzerine siyasî partilerin kapatılmaları ya da Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmaları hakkında karar veren Anayasa Mahkemesi’nin bu konulardaki aslî görevlerini daha rahat yerine getirmesi sağlanmış olur.”

ANAYASA
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500