Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN HEM TARIMSAL SANAYİYE VE HEM DE ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE % 50 HİBE DESTEĞİ - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13. Etap Tebliği Yayınlandı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ Admin

Tarım ve Orman Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2019/30) 2 Ağustos 2019 tarih ve 30850 Sayılı Resmi Gazetede tarihli Resmi yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili BAYRAM AY “Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” dedi.

Yatırım konuları hakkında ayrıntılı bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Bayram AY; hibe programı ile Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında İlimizde; ekonomik yatırım konularından;

1- Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması ,

2 - Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

3- Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

4- Soğuk hava deposu,

5- Çelik silo yapımı,

6- Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması tesisi,

7- Yenilenebilir enerji kullanan yeni seraların yapımı,

8 - Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

9 - Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ve

Kırsal ekonomik alt yatırım konularından;

1-  Kırsal turizm yatırımları,

2- Çiftlik faaliyetlerinin geliştirmesine yönelik alt yapı sistemleri,

3-  El sanatları ve katma değerli ürünler,

4- Bilişim sistemleri ve eğitim yayınları hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir açıklamasında bulundu.

          Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Bayram AY program kapsamında yatırımcılarımıza alt limit 50.000 TL ile üst limit 2.500.000 TL Hibeye esas Proje tutarlarının KDV Hariç % % 50 ‘sine Hibe desteği verilebileceğini,

Başvuruda bulunanların tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 2.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.750.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası,

başvuruda bulunanların gerçek kişiler olması halinde ekonomik yatırım  konularında; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 750.000 Türk Lirası, üst limitini geçemeyeceğini,

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 500.000 Türk Lirası üst limitini geçemeyeceğini söyledi.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişiyine gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu tebliğin yayımı tarihinden (2 Ağustos 2019)  itibaren 60 gün (altmış) içerisinde elektronik ağ “www.tarimorman.gov.tr” internet adresinden yapacaklardır.

Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler program konusunda İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinde  İl Proje Yürütme Biriminden bilgi alabilirler ve ayrıca tebliğ ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-14.htm adresinden de ulaşabilirler.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Bayram AY; Hibe Programından ilimizin yatırımcılarının en üst düzeyde faydalanabilmesi için  programa ilgi göstermelerini ve bunun için mutlaka Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzü ziyaret etmelerini söyledi AY; Yayımlanmış olan Hibe Programının; Ülkemiz, Bölgemiz ve İlimiz tarımına ve yatırımcılarına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. 

Kırsal
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500