Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert

İŞ BANKASI’NDAKİ CHP HİSSELERİNİN HAZİNE’YE DEVRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’ün vasiyet yoluyla CHP’ye bıraktığı malvarlığının bir bölümünü oluşturan Türkiye İş Bankası pay senetlerinin Hazine’ye devri konusunda çalışma yapmak üzere bir komisyon kurulması talimatını vermesi hakkında Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, yazılı bir değerlendirme yaptı

İŞ BANKASI’NDAKİ CHP HİSSELERİNİN  HAZİNE’YE DEVRİ
İŞ BANKASI’NDAKİ CHP HİSSELERİNİN  HAZİNE’YE DEVRİ  Admin

Prof. Dr. Türk:

“Atatürk’ün Vasiyetnamesi gereğince CHP’nin mülkiyetinde olan pay senetlerinin Hazine’ye devri, miras bırakan olarak Atatürk’ün iradesini  yok sayan, mülkiyet ve miras haklarını çiğneyen, dolayısıyla bu hakları güvence altına alan Anayasa ve Türk Medenî Kanunu’na, Türk Dil ve Tarih Kurumlarına sağlanan malî menfaatlere dokunulursa ayrıca bu yönden Anayasa’ya aykırı bir gasptan başka bir şey olmaz.”

 Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk’ün vasiyet yoluyla CHP’ye bıraktığı malvarlığının bir bölümünü oluşturan Türkiye İş Bankası pay senetlerinin Hazine’ye devri konusunda çalışma yapmak üzere bir komisyon kurulması talimatını  vermesi hakkında Adalet Eski Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, yazılı bir değerlendirme yaptı:

“Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün  ölümünden kısa bir süre önce kendi el yazısıyla yazdığı 5.9.1938 tarihli Vasiyetname gereğince belirli koşullarla CHP’ye bıraktığı malvarlığının bir bölümünü oluşturan Türkiye İş Bankası A. Ş. pay senetleri CHP mülkiyetinde olmakla birlikte, bunların nemaları (kâr payları) yarı yarıya Türk Tarih ve Dil Kurumlarına ödenmektedir. CHP, vasiyeti yerine getirme görevlisi konumundadır. Atatürk’ün sağlığında yürürlükteki Türk Kanunu Medenî’sinin  452. maddesindeki “mahfuz hisse” (şimdiki Türk Medenî Kanunu’nun 505. maddesindeki “saklı pay”)  hükmünden “müstesna” olarak, yani o hükme tâbi olmaksızın böyle bir vasiyetname yapabilmesi için beş yıl önce 12.6.1933 tarih ve 2307 sayılı Kanun çıkarılmıştı. (Atatürk, mahfuz hisseli mirasçısı kız kardeşi Makbule’ye her ay 1.000 TL ödenmesini ve yaşadığı sürece Çankaya’da oturduğu evin emrinde kalmasını vasiyet etmiştir.)  

 Atatürk’ün  CHP, İş Bankası, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarıyla özel bir bağı ve yakınlığı  vardır. O, CHP’nin de kurucusu ve ilk Genel Başkanıdır. Cumhuriyet’in millî sermayeli ilk bankası olan İş Bankası’nın başlangıçta 1.000.000 TL olan esas sermayesinin dörtte biri 250.000 TL’nı kendisi ödemek suretiyle Mahmut Celâl Bey’e (Bayar’a) O kurdurtmuştur. Şimdi Hazine’ye devredilmek istenen hisselerin başlangıcı bu sermaye payı  idi. Tarihi yapmak kadar yazabilmek için Türk Tarih Kurumu, Türkçe’yi Arapça ve Farsça’nin etkisinden kurtarıp kendi kuralları içinde geliştirmek için Türk Dil  Kurumu O’nun önderliğinde kurulmuştur. Sağlığında uluslaşma sürecinin bilimsel temellere dayandırılması için büyük önem verdiği Türk Tarih ve Dil Kurumlarının çalışmaları ile yakından ilgilenmiş, ölümünden sonra da maddî sıkıntıya düşmeden çalışmalarını sürdürebilmeleri için kendisine ait İş Bankası pay senetleri nemalarının onlara tahsis edilmesini vasiyet etmiştir. Bu tahsisin yapılması 1982 Anayasası’nın 134. maddesi ile de güvence altına alınmıştır.

 Atatürk’ün vasiyeti gereğince CHP’nin mülkiyetinde olan pay senetlerinin Hazine’ye devri konusunda Erdoğan’ın gösterdiği gerekçe, Anayasa’nın 69. maddesindeki “Siyasî partiler, ticarî faaliyetlere girişemezler.”; Siyasî Partiler Kanunu’nun 67. maddesindeki “Siyasî partiler ticarî faaliyette bulunamazlar.” hükümleridir. Ancak vasiyet yoluyla bir bankanın pay senetlerine sahip olmak ve o pay senetleri dolayısıyla banka yönetim kurulunda dört üye ile temsil edilmek, ticarî faaliyet olarak nitelenemez. Fakat Erdoğan’ın asıl kabul edemediği budur. Atatürk’ün Vasiyetnamesi gereğince CHP’nin mülkiyetinde olan pay senetleri Hazine’ye devredildiği takdirde onların yerine Hazine’yi temsil eden bürokratlar gelecektir. Günümüzde onları aday gösterecek olan da Cumhurbaşkanının damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tır. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bu yoldan İş Bankası yönetiminde etkili olmak istemektedir. Asıl amaç budur.

Fakat hukukî açıdan Atatürk’ün Vasiyetnamesi gereğince CHP’nin mülkiyetinde olan pay senetlerinin Hazine’ye devri, miras bırakan olarak Atatürk’ün iradesini  yok sayan,  mülkiyet ve miras haklarını çiğneyen, dolayısıyla bu hakları güvence altına alan Anayasa ve Türk Medenî Kanunu’na, Türk Dil ve Tarih Kurumlarına sağlanan malî menfaatlere dokunulursa ayrıca bu yönden Anayasa’ya aykırı bir gasptan başka bir şey olmaz.” 

İş Bankası
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500