Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert

CUMHURBAŞKANI AYIRICI DEĞİL, BİRLEŞTİRİCİ OLMALI

Prof. Dr. Türk: “Cumhurbaşkanı, toplumda gerginliklere, ayrılıklara, bölünmelere kutup-laşmalara yol açabilecek; halkın bir kesimini siyasî düşünce bakımından farklı bir kesimine karşı kin ve düşmanlığa tahrik edebilecek sözler söylemekten dikkatle kaçınmalı; farklı siyasî görüşlere sahip halk kesimleri arasında ayırıcı değil, birleştirici olmalıdır.”

CUMHURBAŞKANI AYIRICI DEĞİL,   BİRLEŞTİRİCİ OLMALI
CUMHURBAŞKANI AYIRICI DEĞİL,   BİRLEŞTİRİCİ OLMALI BafraHaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün (4.5.2020) İstanbul Tarabya’-dakiHuber Köşkünde yapılan kabine toplantısından sonraki konuşmasında yalnız koronavirüs salgınına karşı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayılan üç aylık mücadele takvimini açıklamakla kalmayıp, ana muhalefet partisi  CHP’ye “faşist zihniyet, vesayet, darbe, cunta özlemi” suçlamaları yönelten iddialar ortaya atması üzerine; eski Devlet, Millî Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, yazılı bir değerlendirme yaptı:

“Bu iddialar, ne TürkiyeCumhuriyetinin ve CHP’nin kurucusu, ilk Genel BaşkanıAtatürk’ün Cumhurbaşkanlığı dönemindeülkemizde iki kez denenen, fakat o zamanın koşullarında kısa süreli denemeler olarak kalan,ancakII. Dünya Savaşı ertesinde ikinci Genel Başkan İnönü’nün CumhurbaşkanlığıdönemindeCHP iktidarındagerçekleşen tek partiden çok partili sisteme geçiş ve ondan sonrakigelişmelerle ilgili tarihî gerçeklerle,ne insafla bağdaşan; o nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP Genel Başkanı sıfatıyla dahi, –hele bu partinin adındaki ilk sözcüğün “Adalet” olduğu düşünülürse–  hiçsöylememesi, rakip bir parti hakkında kullanma-masıgerekensözlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Görev ve yetkileri’ ile ilgiliolarak Anayasa’mızın 104. maddesinde yer alan ifadelerle ‘Devletin başıdır. … Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder.’  103. madde uyarınca Cumhurbaşkanlığı görevine başlarken iki kez bu ‘görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için’ bütün gücüyle çalışacağına ‘Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda’ namusu ve şerefi üzerine ant içmiştir.

Devletin en yüksek makamında bulunan, Anayasa gereğince ‘tarafsız’ olması gereken Cumhurbaşkanının söyleyeceği her sözün bir ağırlığı vardır.O nedenleCumhurbaşkanı, toplumda gerginliklere, ayrılıklara, bölünmelere kutuplaşmalara yol açabilecek; halkın bir kesimini siyasî  düşünce bakımından farklı bir kesimine karşı kin ve düşmanlığatahrik edebilecek sözler söylemekten dikkatle kaçınmalı;farklı siyasî görüşlere sahip halkkesimleri arasında ayırıcı değil, birleştirici olmalıdır. Bu, özellikle içinde bulunduğumuz kritik dönemde, koronavirüse karşı ne kadar süreceği kestirilemeyen çetin mücadele  ortamında her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır. Bu mücadele,  ancak  ulusal dayanışma ruhuyla birbirimize destek olarak kazanılabilir.

Anayasa’mızın 68.,Siyasî Partiler Kanunu’nun 4. maddesine göre ‘demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları’ olan siyasî partiler, aynı Kanun’un 3. maddesinde belirtildiği gibi, ‘Anayasa ve kanunlara uygun olarak, milletvekili ve mahallî idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri’, halkın kullandığı oylarda ifadesini bulan ‘millî iradenin’  verdiği yetki ölçüsündeiktidar ve muhalefet olarak gerçekleştirmeye çalışan kuruluşlardır. Türkiye’de çok partili siyasî rejime geçişi sağlayanCHP’nin partiler arasındaki demokratik yarışta iktidara gelmek veya iktidardan gitmek için seçimler dışında bir yöntem düşünmesi söz konusu olamaz. Aksini söylemek, temelsiz bir iddiadan öteye gidemez.”

 

HİKMET SAMİ TÜRK
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500