Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert

MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ’NİN ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Mustafa Necati Kültür Evi’nin lâik Cumhuriyet karşıtı, Atatürk düşmanı bir kişinin adını taşıyan bir müze hâline getirilmesi, Cumhuriyetle ve kurucularıyla hesaplaşmayı bir türlü sona erdiremeyen AKP iktidarının, bu yöndeki yeni bir uygulamasından başka bir şey değildir.”

MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ’NİN ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ
MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ’NİN ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ BafraHaber

Kültür Bakanlığı’ncaMustafa Necati Kültür Evi’ne “Kültür ve Turizm Bakanlığı Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi” tabelâsı asılarak adının ve işlevinin değiştirilmesi hakkında eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, yazılı bir açıklama yaptı:

“15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali üzerine orada ve  Balıkesir yöresinde silâhlı direnişe katılan, Yunan ve Anzavur kuvvetlerine karşı çarpışan, 23 Nisan 1920 günü açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Saruhan (Manisa) mebusu olarak giren, Müdafaa-i Hukuk Grubu kâtipliği; Sivas, Kastamonu ve Amasya İstiklâl Mahkeme-lerinde üyelik ve başkanlık yapan, 1923 ve 1927 seçimlerinde İzmir mebusu olarak yeniden Meclis’e giren Mustafa Necati, 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyetin ilânından sonra İsmet Paşa (İnönü) tarafından kurulan ilk Hükümette Mübadele, İmar ve İskân Vekili (Bakanı) olarak yer aldı.İsmet Paşa’nın 6 Mart 1924’te kurduğu II. Hükümette Adliye Vekili (Adalet Bakanı), 3 Mart 1925’te kurduğu III. Hükümette 21.12.1925’ten itibaren Maarif Vekili (Eğitim Bakanı) olarak görev aldı; bu görevini İsmet Paşa’nın 1 Kasım 1927’de kurduğu IV. Hükümette de sürdürdü. 1 Ocak 1929 gecesi geçirdiğibir  apandisit kriziyle genç yaşta (35) hayatını kaybetti.

Mustafa Necati,özellikle 4 yıl süren Maarif Vekilliği döneminde eğitim ve öğretim sisteminde kalıcı değişiklikler yaptı. Bir devrim yasası olan Tevhidi Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu’nun etkin biçimde uygulanmasını, öğretmenliğin Cumhuriyet rejimini benimsemiş kuşaklar yetiştiren saygın bir meslek hâline gelmesini, 22.4.1926 tarih ve 819 sayılı Muallim Mekteplerine Muavenet (Öğretmen Okullarına Yardım) Hakkında Kanun’laöğretmen okullarının gelişmesini, Gazi Eğitim Enstitüsü’nün kurulmasını sağladı.

Aynı yıl içinde iki devrim yasası ile önce uluslararası toplumla aynı rakamları kullanmamızı sağlayan 20 Mayıs 1928 tarih 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın (Uluslararası Rakamların) Kabulü ve Tatbiki Hakkında Kanun’un, sonra Arap harfleri yerine Lâtin esasından alınan yeni Türk harfleri ile okuyup yazmamızı sağlayan  1 Kasım 1928 tarih ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’un çıkarılmasında ve öğretilmesinde, millet mekteplerinin açılmasında etkin rol oynadı.

Bu hizmetleriyle Mustafa Necati,Cumhuriyetin ve Atatürk devrimlerinin simge isimlerindendir. Ankara’da yaşadığı ev, Bülent Ecevit’in son Başbakanlığı döneminde Kültür Bakanlığınca onarımı yaptırılarak sanat ve kültür etkinliklerinin düzenlendiği bir merkez hâline getirilmişti. Bu merkeze O’nun adının verilmesi, değerbilirlik,saygı ve vefanın bir ifadesiydi.

Şimdi yapılan basit bir isim değişikliği sayılamaz. Mustafa NecatiKültür Evi’nin lâik Cumhuriyet karşıtı, Atatürk düşmanı bir kişinin adını taşıyan bir müze hâline getirilmesi, Cumhuriyetle ve kurucularıyla hesaplaşmayı bir türlü sona erdiremeyen AKP iktidarının, bu yöndeki yeni  bir uygulamasından başka bir şey değildir.”

 

qq1vfayi3zehhdr68hp.jpg

 

HİKMET SAMİ TÜRK
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500