Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert

KADIN ÜNİVERSİTESİ’NE DOĞRU YENİ BİR ADIM …

Prof. Dr. Türk: “Anayasa ve yasalarda belirtilen eğitim-öğretim ilkelerine aykırı olarak sadece kadınlar için ayrı bir üniversite kurmanın ne yararı, yükseköğretim düzeyinde bir haremlik selâmlık yaratmaktan başka ne anlamı olabilir?”

KADIN ÜNİVERSİTESİ’NE DOĞRU YENİ BİR ADIM …
KADIN ÜNİVERSİTESİ’NE DOĞRU YENİ BİR ADIM … Admin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Japonyaya yaptığı ziyaret  dönüşünde  oradaki 800 üniversiteden 80 tanesinin kadın üniversitesi  olmasından esinlenerek verdiği talimat doğrultusunda 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda kadın üniversitesi kurulmasının öngörülmesi ile ilgili olarak eski Devlet, Millî Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr.  Hikmet Sami Türk, yazılı bir açıklama yaptı:

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26.10.2020 tarih ve 3136  sayılı Cumhur-başkanı Kararı ile onaylanarak  27.10.2020 tarih ve 31287 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda Nitelikli İnsan Güçlü Toplum, Eğitim konusunda öngörülen Tedbir 560.2 şöyledir:

Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edileceği kadın üniversiteleri kurulacaktır.

Bu konudaki çalışmalar, YÖK tarafından üniversitelerle işbirliği yapılarak aşağıdaki şekilde  yürütülecektir.

1. Japonyadaki kadın üniversiteleri incelenerek bir rapor hazırlanacaktır.

 2. Kız öğrencilerin ülkemizde farklı derecelerde yükseköğretime katılmaları değerlendirilecek, sorun bulunan alanlar saptanacak ve buna yönelik çözüm önerileri geliştirilecektir.

3. Kurulması düşünülen kadın üniversitelerinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacaktır.

Görüldüğü gibi, öğrencileri ve öğretim elemanları sadece kadınlardan oluşan ayrı ve  farklı üniversitelerin kurulması amaçlanmaktadır. Yalnız kız öğrenciler için ayrı üniversiteler kurulması, Anayasanın Kanun önünde eşitlikkenar başlıklı 10. maddesindeki cinsiyetnedeniyle ayrımcılık yasağına, Yükseköğretim kurumları’ kenar başlıklı 130. maddesinin başlangıcında belirtilen ‘Çağdaş eğitim-öğretim esaslarınaaykırı olduğu gibi;  Türk millî eğitiminin temel ilkelerinden biri olan ve 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 15. maddesinde vurgulanan Okullarda kız ve erkek karma eğitim esastır.ilkesine de aykırıdır. Aynı maddede bu kuralın istisnası olarak yer alan Ancak eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.hükmünün yükseköğretim düzeyinde bir uygulaması yoktur. 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinde de eğitim-öğretimde birlik ilkesi” vurgulanmıştır. Bu ilkeye aykırı olarak sadece kadınlar için ayrı bir üniversite kurmanın ne yararı, yükseköğretim düzeyinde bir haremlik selâmlık yaratmaktan başka ne anlamı olabilir?

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500