Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert

İŞ BANKASI’NDAKİ ATATÜRK HİSSELERİNİN KÂR PAYLARI

“Atatürk’ün Türkiye İş Bankası’nda CHP mülkiyetindeki hisselerinin Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlarına ödenmesi gereken kâr paylarının Hazine’ye devri, Atatürk’ün vasiyetnamesine ve Anayasa’ya aykırıdır.”

  İŞ BANKASI’NDAKİ  ATATÜRK  HİSSELERİNİN  KÂR  PAYLARI
  İŞ BANKASI’NDAKİ  ATATÜRK  HİSSELERİNİN  KÂR  PAYLARI Admin

TBMM Plân ve Bütçe Komisyonunda önceki gün CHP Ankara Milletvekili Murat Emirin Atatürk’ün Türkiye İş Bankası’nda CHP mülkiyetindeki  hisselerinden 2019 yılında elde edilen ve Anayasa gereğince  Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumuna ödenmesi gereken 3.5 milyar TL tutarındaki kâr paylarının  Hazineye aktarıldığını öne sürmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoyun bu gelirin 20 Mart 2020 tarihi itibariyle Hazineye devredildiğini doğrulaması dolayısıyla   eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, yazılı bir  açıklama yaptı: 

Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Atatürk’ün  CHP, Türkiye İş Bankası, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarıyla özel bir bağı ve yakınlığı  vardır. O, CHPnin de kurucusu ve ilk Genel Başkanıydı. Cumhuriyetin millî sermayeli ilk bankası olan İş Bankası’nın başlangıçta 1.000.000 TL tutarındaki esas sermayesinin dörtte biri olan 250.000 TL kendisi tarafından ödemek suretiyle, özel olarak görevlendirdiği, bunun için bakanlık görevinden ayrılan Mübadele, İmar ve İskân Vekili Mahmut Celâl Bey(Bayar) tarafından 26 Ağustos 1924te kurulmuştu.

 Türk ve dünya tarihi ile ilgili araştırmalar yapmak için Türk Tarih Kurumu ile Türkçeyi Arapça ve Farsçanin etkisinden kurtarıp kendi kuralları içinde geliştirmek için Türk Dil  Kurumu da Atatürk’ün önderliğinde kurulmuştur. Sağlığında uluslaşma sürecinin bilimsel temellere dayandırılması için büyük önem verdiği Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının çalışmaları ile yakından ilgilenmiş, ölümünden sonra da maddî sıkıntıya düşmeden çalışmalarını sürdürebilmeleri için kendisine ait İş Bankası pay senetleri gelirlerinin onlara tahsis olunmasını vasiyet etmiştir.

 Bu tahsisin yapılması 1982 Anayasası’nın 134. maddesi ile de güvence altına alınmıştır. 134. maddenin II. fıkrası şöyledir: Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk’ün vasiyetnamesinde belirtilen malî menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir.”

Bir süre önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip ErdoğanAtatürk’ün vasiyet yoluyla CHPye bıraktığı malvarlığının bir bölümünü oluşturan Türkiye İş Bankası pay senetlerinin Hazineye devri konusunda çalışma yapmak üzere bir komisyon kurulması talimatını  vermişti. Öyle anlaşılıyor ki, bu konudaki ilk adım, şimdi Atatürk’ün  İş Bankası’nda CHP mülkiyetindeki  hisselerinden 2019 yılında elde edilen ve Anayasa gereğince  Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumuna ödenmesi gereken 3.5 milyar TL tutarındaki kâr paylarının  Hazineye devri yoluyla atılmaktadır.

Bu, miras bırakan olarak Atatürk’ün iradesini Onun ölümünden 82 yıl sonra yok saymak, Anayasanın mülkiyet ve miras haklarını güvence altına alan 35. maddesi ile Atatürk’ün vasiyetnamesi gereğince Türk Dil ve Tarih Kurumlarına sağlanan malî menfaatlerle ilgili 134. maddesini  çiğnemek demektir. Dolayısıyla yapılan devir, geri alınmadıkça Anayasa, Türk Medenî Kanunu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek [1.] Protokol hükümlerine aykırı bir müsadere (zor alım)veya gasp niteliğinde bir işlem olarak kalacaktır.”   

.0x2dvsjnk0gkvnt8r1o.jpg

HİKMET SAMİ TÜRK
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500