Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert

65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ ALTI VATANDAŞLARA KARŞI AYRIMCILIK

“65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar hakkında konulan yasaklar, Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen ‘Kanun önünde eşitlik’ ilkesi ile 13. maddesinde belirtilen temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında ‘ölçülülük ilkesine aykırı’ bir yaş ayrımcılığıdır. Bu ayrımcılık, Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrası uyarınca ‘kanun hükmünde’ olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek 12 Numaralı Protokol’ün ayrımcılığı genel olarak yasaklayan 1. maddesine de aykırıdır.”

65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ ALTI  VATANDAŞLARA KARŞI AYRIMCILIK
65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ ALTI  VATANDAŞLARA KARŞI AYRIMCILIK BafraHaber

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaş-kanının talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen 1.12.2020 tarihli genelge ile koronovirüse karşı mücadele kapsamında 65 yaş ve  üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar hakkında konulan hafta sonları sokağa çıkma, 10.00-16.00 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanma yasakları dolayısıyla eski Devlet, Millî Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, yazılı bir açıklama yaptı: 

 “Tüm dünya ülkeleri gibi Türkiyede de insan sağlığını tehdit eden en büyük tehlike hâline gelen koronavirüs salgınına karşı tıbbın gerektirdiği bireysel ve toplumsal  önlemlerin alınması kesin bir zorunluluktur. Bunların başında bireysel ve toplumsal önlemler olarak temizlik, maske ve mesafe şeklinde özetlenen üç kural gelir. Koronavirüse karşı mücadelenin başarılı olması için herkesin bu kurallara uyması şarttır.

Ülke genelinde mücadele için Devletçe alınması gereken genel önlemler ise, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelgelerle valiliklere bildiriliyor.

Bu önlemler arasında başlangıçtan beri  65 yaş ve  üzeri ile 20 yaş altı vatan-daşlar hakkında konulan yasaklar dikkati çekiyor. Yaş itibariyle hiçbir benzerliği olmayan, emeklilik çağındaki yaşlılarla öğrenim çağındaki gençleri 20-65 yaş arasındaki diğer insanlardan ayırarak özel yasaklara tâbi tutmanın hangi bilimsel temele dayandığı  ve ne fayda sağladığı belli değildir.

 Onları  koronavirüsün yayılmasında âdeta şaibeli iki grup durumuna düşüren bu yasaklar, Anayasanın 10. maddesinde düzenlenen Kanun önünde  eşitlikilkesi ile 13. maddesinde belirtilen temel hak  ve özgürlüklerin sınırlanmasında ‘ölçülülük ilkesine aykırı’ bir yaş ayrımcılığıdır. Bu  ayrımcılık, Anayasanın 90. maddesinin son fıkrası uyarınca kanun hükmündeolan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ek 12. Protokol’ün ayrımcılığı genel olarak yasaklayan 1. maddesine de aykırıdır.

Bu uygulamanın başka bir boyutu daha var: Koranavirüse karşı mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle gerek 65 yaş ve  üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar hakkında, gerek genel olarak konulan diğer yasaklar, aynı zamanda Anayasanın 15. maddesi anlamında temel hak ve özgürlüklerin durdurulması niteliğindedir. Oysa böyle bir uygulama, Savaş, seferberlik veya olağanüstü hâllerdesöz konusu olabilir.

 Anayasanın 119. maddesi tehlikeli salgın hastalıkhâlinde Cumhurbaş-kanının olağanüstü hâl ilân edebileceğini, bu kararın ve olağanüstü hâlin gerekli kıldığı konularda çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Resmî Gazetede yayımlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulmasını öngörmektedir. Ayrıca tabiî afet ve tehlikeli salgın hastalık nedeniyle olağanüstü hâl ilânında alınacak önlemler, ayrıntılı bir şekilde 23.10.1983 tarih ve 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanununun 9. maddesinde sıralanmıştır.  

241 vatandaşımızı şehit verdiğimiz 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra ilân edilen olağanüstü hâl, uzatmalarla iki yıl devam etmişti. Türkiyede ilk   korona-virüs tanısının konduğu 11 Mart 2020 tarihinden bu yana koronavirüse yakalanan hastaların sayısı toplam 527.070e, bu  nedenle ilk ölümün gerçekleştiği 18 Mart 2020 tarihinden bu yana ölenlerin sayısı toplam 14.509a ulaşmış bulunuyor. 4 Aralık 2020 tarihini taşıyan bu rakamlar,  tehlikeli salgın hastalıknedeniyle olağanüstü hâl ilânı için yetmiyor mu?”

78c505b0na9roqst0y5.jpg

 

HİKMET SAMİ TÜRK
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500