Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert

ANAYASA SORUNUNDA ÇÖZÜM

“Anayasa sorununun en basit çözüm yolu, yeni bir Anayasa yapmak değil; yeniden parlâmenter sisteme dönüşü sağlayacak, bu amaçla 16 Nisan 2017 tarihinden önceki Anayasa metnini tekrar yürürlüğe koyacak bir Anayasa değişikliği yapmaktır.”

ANAYASA SORUNUNDA ÇÖZÜM
ANAYASA SORUNUNDA ÇÖZÜM BafraHaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin tekrar yeni anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir.” konusundaki sözleri üzerine eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, yazılı açıklama yaptı:

“Türkiye, 1876’da Kanun-i Esasî’nin ilânından bu yana 5 anayasa  ve bu anayasalarda çeşitli değişiklikler yaptı.5. Anayasamız, 7 Kasım 1982 günüyapılan  halkoylamasında % 91.27 oranında katılımla % 8.63 oranında  “Ret” oyuna karşılık % 91.37 oranında ‘Kabul’ oyu verilen yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’dır. Bu Anayasa’nın 70 maddesinde 6771 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler, 16 Nisan 2017günü yapılan  halkoylamasında % 85.43 oranında katılımla %  48.59  oranında ‘Hayır’ oyuna karşılık % 51.41 oranında ‘Evet’ oyu ile kabul edildi.

16 Nisan 2017 halkoylamasının sonucu, Anayasa’nın 175. maddesinin VI. fıkrasına göre ‘kabul’ için yeterli olmakla birlikte; yapılan değişiklikler konusunda geniş bir toplumsal mutabakat olmadığını göstermektedir. Olması beklenemezdi. Çünkü  6771 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler, Türkiye’nin zaman zaman kesintiye uğrasa da 1876’dan bu yana uygulamaya çalıştığı parlâmenter sistemden ayrılan, dünyanın başka hiçbir ülkesinde benzeri bulunmayan kendisine özgü bir alaturka başkanlık sistemi içinde bir tek adam yönetimi getirmiştir. ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adı verilen, ama halk yönetimi demek olan, Anayasa’nın 1. maddesinde ‘Devletin şekli’ olarak belirlenen Cumhuriyet’le fazla bir ilgisi olmayan, 2. maddesinde belirtilen ‘demokratik …hukuk devleti’ ilkeleriyle bağdaşmayan bu sistem, gerçek başkanlık sisteminin denetim ve denge mekanizmalarından yoksundur. 2017 yılındaki Anayasa değişikliklerinin yapılmasında 1. derecede etkili olan  Cum-hurbaşkanıErdoğan’ınşimdi yeni anayasa tartışmasını açmasında bu saptamanın bir etkisi olup olmadığı bilinmemekle birlikte, Onun da yürürlükteki Anayasayı bir yenisini düşündürecek kadar sorunlu gördüğü anlaşılıyor.

Ancak Anayasa sorununun çözümü, yeni bir Anayasa yapmaktan çok, 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliklerinin en kısa zamanda yürürlükten kaldırılmasın-dadır. Bunun için en kestirme yol, Anayasa’nın 16 Nisan 2017 tarihine kadaryapılan değişiklikleriyle birlikteyürürlükte bulunan metnini tekraryürürlüğe koyan ve 6771 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri yürürlükten kaldıran; bu amaçla çıkarılacak kanununun yürürlük tarihini ve halkoyuna sunulması hâlinde  tümüyle oylanacağını belirten 2 maddelik bir Anayasa değişikliği yapmaktır. Böyle bir değişiklik, yürütme yetki ve görevinin yeniden tarafsız Cumhurbaşkanı ve Meclisin güveniyle çalışan ve Meclise karşı siyasî sorumluluk taşıyan Bakanlar  Kurulu tarafından kullanılmasını ve yerine getirilmesini, böylece yeniden parlâmenter sisteme dönüşü  sağlayacaktır.

Özetle Anayasa sorununun en basit çözüm yolu, yeni bir Anayasa yapmak değil; yeniden parlâmenter sisteme dönüşü  sağlayacak, bu amaçla 16 Nisan 2017 tarihinden önceki Anayasa metnini tekrar yürürlüğe koyacak bir  Anayasa değişikliği yapmaktır.”

zeeqfcjw7bxs1sbb5wzs.jpg

 

HİKMET SAMİ TÜRK
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500