Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert

Prof. TÜRK; "PARLÂMENTER SİSTEM VESAYETÇİ Mİ?"

Prof. Dr. Türk:“TBMM’nin Millet adına kullandığı yetkiler, hiçbir biçimde vesayet olarak nitelenemez. Denetim ve denge mekanizmaları bulunmayan bir rejim demokratik sayılmaz. Parlâmenter sistemde vasi konumunda hiçbir makam yoktur.

Prof. TÜRK;
Prof. TÜRK; Admin
Prof. Dr. Türk: “TBMM’nin Millet adına kullandığı yetkiler, hiçbir biçimde vesayet olarak nitelenemez. Denetim ve denge mekanizmaları bulunmayan bir rejim demokratik sayılmaz. Parlâmenter sistemde vasi konumunda hiçbir makam yoktur.” Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta içinde Soçi dönüşü uçakta yaptığı basın toplantısında muhalefetin parlâmenter sisteme dönüş isteği ile ilgili bir soruyu “Parlâmenter demokrasiye dönüş noktasında asla böyle bir şey söz konusu değil. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı? Böyle bir şey olamaz. Bu sistemle yolumuza devam edeceğiz. Aldığımız mesafe ortadadır. Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok.” sözleri ile yanıtlaması hakkında eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, yazılı bir açıklama yaptı: “Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 2017 yılında getirdikleri bir sistemden dört yıl sonra vazgeçmesi beklenemez. Bu konudaki umut, Türkiye’de I. Meşrutiyet’i getiren Kanun-i Esasî’nin ilânı edildiği 1876’dan itibaren çeşitli dönemlerden geçilerek, zaman zaman kesintilerle de olsa 2017 yılına kadar değişik şekillerde uygulanagelmiş olan parlâmenter sisteme dönüşün yeni anayasa yapılırken geniş bir toplumsal uzlaşma çerçevesinde değerlendirilmesidir. Ancak Erdoğan’ın açıklaması, böyle bir olasılığın söz konusu olmayacağını ortaya koymaktadır. Gösterdiği gerekçe ise, parlamenter sistemin vesayetçi olduğu ve bizi yıllarca geride bıraktığıdır. Kuvvetler ayrılığının yumuşak uygulaması olan parlâmenter sistemde herhangi bir vesayet makamı yoktur. Bizde de olmamıştır. Bu sistemde Cumhurbaşkanı, devletin tarafsız başıdır. Asıl yürütme organı, seçim sonuçlarına göre Meclis’teki çoğunluk partisinin genel başkanı olan Başbakanın başkanlığında görev yapan Bakanlar Kuruludur. Seçim sonuçları, hükümet kurmaya yeterli parlâmento çoğunluğu için iki veya daha çok partinin işbirliğini, koalisyon hükümetlerini gerektirebilir. Her durumda Bakanlar Kurulu, yasama organı TBMM’nin verdiği güvenoyu ile görev yapar, güvensizlik oyu ile düşer. Bakanlar Kurulu, hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden birlikte; her bakan ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden Meclise karşı siyasî bakımdan sorumludur. TBMM’nin yasama yetkisi yanında Devlet işleri ve hükümet çalışmaları hakkında bilgi edinme ve denetim yetkisi vardır. Meclis, denetim yetkisini soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yoluyla kullanır; Meclis soruşturması sonunda Başbakan veya bakanları Yüce Divana sevk edebilir. TBMM’nin Millet adına kullandığı bu yetkiler, hiçbir biçimde vesayet olarak nitelenemez. Denetim ve denge mekanizmaları bulunmayan bir rejim demokratik sayılmaz. Parlâmenter rejimde vasi konumunda hiçbir makam yoktur. AKP’nin 2017’de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adıyla uygulamaya koyduğu tek adam rejiminde ise sözlü soru, gensoru ve Meclis soruşturması gibi denetim yolları kapatılmış ya da zor koşullara bağlanmıştır. Bu rejimle Türkiye’nin iç ve dış politikada geldiği yer ortadadır. Parlâmenter sistemin bizi yıllarca geride bıraktığı iddiası ise, Cumhuriyet dönemi kazanımlarının inkârıdır. Osmanlı Devletinin enkazı üzerinde çağdaş bir Türkiye’nin yükselişi, parlâmenter rejim içinde yapılan devrimler ve çalışmalarla gerçekleştirilmiştir. AKP iktidarının özelleştirme adıyla sata sata bitiremediği sanayi kuruluşları, fabrika ve işletmeler de parlâmenter rejim içinde kurulmuştur. Ayrıca parlâmenter rejimin 2017’ye kadar olan son 15 yılı, AKP iktidarında geçmiştir. Her dönemin icraatı yanında çeşitli siyasî ve ekonomik nedenlerden kaynaklanan eksikleri, noksanları vardır. Başarılar kadar başarısızlıklarda da siyasî iktidarların uyguladıkları politikalar da etkili olmuştur. Seçimler ve iktidar değişiklikleri, daha iyisinin yapılması içindir. Parlâmenter sistem demokratik alternatifler rejimidir.”
Türk
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500