Samsun İli Tarımsal Üretim Planlama Toplantısı Yapıldı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yerleşkesi Zirai Karantina Toplantı salonunda Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında toplantı düzenlendi.

Samsun İli Tarımsal Üretim Planlama Toplantısı Yapıldı
Samsun İli Tarımsal Üretim Planlama Toplantısı Yapıldı Admin

 Toplantıya Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Ergin Çilali, Hayvan Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Üretim Planlaması Koordinatörü Sebahattin Keskin, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiştiricilik Daire Başkanlığında Mühendis Necip Murat Şahin​ ve Samsun il Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam, Samsun DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşların yöneticileri, İlçe ve Şube Müdürlerimiz ile teknik personel katılım sağladı. 

         Toplantıda, tarımsal üretim planlaması ve çeşitli sektörel stratejiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, Türkiye'nin tarım sektörünü geleceğe taşıyacak olan planlamalar ve politikalar üzerine yoğun bir istişare süreci gerçekleştirdi. Bu toplantı, Türkiye'nin tarım sektörünü daha verimli ve sürdürülebilir bir hale getirme yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

         Toplantıda konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, bu yıl tarımın geleceğini planlama adına çok önemli adımlar attı. Yapılan düzenlemelerle iklim değişikliği başta olmak üzere dünyada tarımı etkileyen konulara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi" dedi.

         Bu yılın en önemli konularından birinin Tarımsal Üretim Planlaması olduğuna dikkat çeken İl Müdürümüz İbrahim Sağlam, sözlerine şöyle devam etti: Tarım ve Orman Bakanlığımız, "Suyu merkeze alan ve birçok etkenin üretim planlaması altında değerlendirildiği bir süreç geçirdi. Kanun değişikliğiyle 'yeni normaller' dediğimiz hususları da dikkate alarak, bundan sonraki dönemde üretim planlaması yapacağımız süreci başlattı. Üretim planlamasının ana başlıklarından olan sözleşmeli tarımla alakalı da düzenlemeler yaptı."

        Yapılan düzenlemelerin uygulanmasıyla hem üreticiler hem de tüketiciler için faydalı bir süreç başlayacağını söyleyen İl Müdürü İbrahim Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığımızca hazırlanan “Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ve bu yönetmelikle ilgili kanunun 5 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım Kanunu'ndaki değişikliklerin bir sonucu olduğunu belirtti.

“ Tarımsal Üretim Planlaması çok önemsediğimiz bir konuydu. Bakanlığımızca hızlı bir şekilde yönetmelik çalışması başlatıldı. Artık bundan sonrası, el ele vererek üreticilerimizle, ilgili dinamiklerle bunun uygulanmasını sağlamak başlıca görevimiz" dedi.

         İl Müdürü İbrahim Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığımızca son dönemde hayata geçirilen ekilmeyen arazilerin kiraya verilmesi, sözleşmeli üretim, arazi toplulaştırılması gibi konularda da çalışmalarını sürdürüldüğünü belirtti. "Temel amacımız gerek bitkisel üretimde, gerekse hayvansal üretimde ya da su ürünlerinde halkımızın, artan nüfusun ve ülkemize gelen turistlerin gıda ihtiyacını sağlamak Amacımız aile işletmelerinin kapasitesini ve kabiliyetini yükseltmek" olduğunu belirten İl Müdürümüz İbrahim Sağlam, verimli ve kaliteli üretimin artırılması temel hedefimiz. Üretimin artırılmasını gerçekleştirirken de verimli ve kaliteli üretim olmasını sağlamaya çalışmamız gerekir." diyerek konuşmasını bitirdi.

         Konu ile ilgili konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay:  "46 İlimizde toplantılar yaparak yerel birimlerin teknik olarak güçlendirilmesini hedefliyoruz.

         Ülkemizde başta iklim değişikliği ve su kıtlığı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca artan nüfus ve yoğun kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, gıda güvenliği ve doğal kaynaklar üzerinde olan baskıyı arttırmıştır. Bu nedenle kaynakların etkin ve planlı kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

         Uzun yıllardır dile getirilen, tüm paydaşların mutabık olduğu devrim niteliğindeki tarımsal üretim planlamasının #ÜretiminÜreticininYüzyılı yaklaşımıyla yola çıktığımız #TÜRKİYEYÜZYILINDA hayata geçirilmesi için ilk adımlar atıldığını belirten Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, sözlerine şöyle devam etti: “Yönetmelik kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri alanlarında üretim planlaması çalışmalarına başlanmıştır. Yerelden merkeze bir yaklaşım ile kurgulanan planlama sürecinde illerdeki tarımsal üretimle ilgili tüm paydaşların temsil edildiği il teknik komiteleri kurulmuştur. Teknik komiteler illerin üretim potansiyeli, belirlenen ülkesel ihtiyaçlar, su varlığını ve iklim değişikliği gibi kısıtları da dikkate alarak illerdeki ürün desenlerini belirleyerek Bakanlıkta kurulan Tarımsal Üretimin Planlanması Kuruluna ileteceklerdir. Bu amaçla Bakanlığımız tarafından Bakanlık ilgili birimlerinden Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve uzmanların katılımıyla oluşturulan ekip teknik toplantılar düzenleyerek diğer illerimizde de çevrimiçi toplantılar yaparak yerel birimlerin teknik olarak güçlendirilmesi sağlanmaktadır" dedi.