MEYVECİLİKTE GÜBRELEMENİN ÖNEMİ

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, meyvecilikte gübrelemenin önemine dikkat çekti.

MEYVECİLİKTE GÜBRELEMENİN ÖNEMİ
MEYVECİLİKTE GÜBRELEMENİN ÖNEMİ Admin

İlimizde farklı iklim ve toprak şartlarına sahip 1.238.498 dekar alanda meyve üretimi yapıldığını belirten  İl Müdürü İbrahim Sağlam, sözlerine şöyle devam etti: “Meyve bahçelerinin oluşturuldukları dönemden itibaren uzun süre verimli kalması için birçok kültürel uygulamanın yanında toprak özellikleri, iklim, sulama suyu gibi faktörler göz önüne alınarak gübrelenmesi gerekmektedir. Meyve ağaçlarının yıllık olarak topraktan kaldırdıkları bitki besin maddeleri karşılanmazsa ağaçlarda oluşacak beslenme bozuklukları ve buna bağlı olarak verim düşüşleri telafisi zor olan sorunlara yol açmaktadır.

Tam teşekküllü analiz laboratuvarlarından alınacak ‘’toprak verimliliğinin belirlenmesi ve gübreleme önerileri amaçlı’’ analiz sonuçlarına göre yapılmayan gübre uygulamaları istenilen faydayı sağlamayacağı gibi üreticilerimize maddi anlamada gereğinden fazla ekonomik yük meydana getirecek ve karlılığı düşürecektir.

Özellikle hayvansal ve bitkisel kaynaklı organik gübre kullanımı, topraklarımızın organik madde içeriğini arttırarak toprakların yapısının düzenlenmesi, kolay tava gelmesini, su tutma kapasitesinin artması, toprağın biyolojik canlılığının artması ve bitki besin maddelerinin daha kolay alınımını sağlayacaktır. Hayvansal ve bitkisel organik gübre uygulamalarında dikkat edilecek ana unsur bu tarz organik gübrelerin olgunlaştırılması sağlanmalıdır.

Son yıllarda modern tarım uygulamaları ile kimyasal gübre uygulamalarında birçok yöntem kullanılmaktadır Damlama sulama ve yapraktan gübre uygulamalar ile suda çözünebilen kimyasal gübrelerin verilmesi hem işgücü ve gübre ekonomisi sağlamakta ayrıca bitki besin elementlerinin etkinliği artmaktadır.

Meyve bahçelerinde topraktan yapılacak azotlu gübre uygulamalarında toplam miktar en az 2 eşit parçaya bölünerek verilmeli ve uygulamalar erken ilkbaharda başlamalıdır. En son uygulama ise temmuz ortasını geçmemelidir. Yaz aylarının son dönemlerinde yapılacak olan azotlu gübre uygulamaları kış aylarında genç sürgünlerin soğuktan daha fazla zarar görmesine neden olacaktır. Azotlu gübreler şiddetli yağmurlardan önce verilmemelidir.  Sulamadan veya normal şiddette bir yağıştan önce verilmesi gübrelemenin etkinliği arttıracaktır. Uygulamalar ağaç gövdesine yaklaşmayacak şekilde ağacın taç izdüşümüne ve banda uygulama şeklinde verilmelidir. Gübre verildikten sonra sulama yapılmayacaksa toprakla karıştırılması gübre etkinliği açısında önemlidir.

Fosforlu ve potasyumlu gübreler mutlaka taç izdüşümünde toprağa gömülerek geç sonbahar ve erken ilkbahar ayları arasında uygulanmalıdır

Bitki besin maddelerinin eksikliği gibi fazlalığının da meyvelerde zararlanmalara sebep olduğu unutulmayarak meyvelerin ihtiyacını tam olarak karşılayacak toprak, biyolojik canlılığını koruyacak gübreleme uygulamaları için mutlaka toprak ve yaprak analizi yaptırılarak gübreleme yapılması, konusunda uzman kişilerden yardım alınması üreticilerimizin yararınadır” diyerek sözlerini tamamladı.