FINDIK KOZALAK AKARINDA MÜCADELE

Fındık kozalak akarı çok önemli bir fındık zararlısı olup; fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerini tahrip ederek ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

FINDIK KOZALAK AKARINDA MÜCADELE
FINDIK KOZALAK AKARINDA MÜCADELE BafraHaber

Fındık kozalak akarları sadece fındık çeşitleri üzerinde beslenirler ve iki değişik formu
bulunmaktadır. Gal oluşturan formu sadece generatif tomurcuklar üzerinde beslenerek kozalak
oluşturmakta ve böylece verim kaybına neden olmaktadır. Diğer formu ise fındığın hem generatif
hem de vejetatif kısımlarında beslenerek meyvelerin ve tomurcukların dökülmesine deformasyonlu
bitki organlarının oluşmasına neden olmakta, verimi olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca her iki
türün de beslenmesi sonucunda dişi ve erkek çiçekler, tomurcuklar, kozalaklar dökülerek kuru
sürgünlerin oluşmasına neden olurlar.
Fındık kozalak akarlarının birçok doğal düşmanı bulunmaktadır ve bunlardan (verticillium
lecanii) bazıları akarlar üzerinde yüksek etki gösterebilmektedir. Öncelikle çevrenin ve faydalıların
gözetildiği Entegre Mücadele Prensipleri dahilinde mücadele faaliyetleri sürdürülmeli, kimyasal
mücadele en son çare olarak düşünülmelidir.
Zararlıya karşı mekanik ve kimyasal mücadele uygulanmaktadır. Mekanik mücadele kozalak
akarlarına karşı etkili bir yöntemdir. Kışın yapraksız dönemde kozalaklar toplanıp bahçe içinde bir
yere toplu olarak bırakılmalıdır. Sürekli mekanik mücadele yapılan bahçelerde kimyasal mücadeleye
gerek duyulmaz.
Mekanik mücadele yapılmayan bahçelerde kimyasal mücadeleye karar vermek için bir ön
sayım yapılmalıdır. Bu amaçla 1-10 da büyüklükteki bahçelerde 10 ocak, 11-30 da büyüklükteki
bahçelerde 20 ocak ve 30 da' dan büyük olan bahçelerde de 30 ocak tesadüfi olarak işaretlenir.
İşaretli her ocağın 1'er dalındaki kozalaklar sayılarak kaydedilir. Bulunan rakamlardan yararlanarak,
bir daldaki ortalama kozalak sayısı hesaplanır. Bir dalda ortalama 5 kozalak varsa kimyasal
mücadele nin yapılması gerekir. En uygun kimyasal mücadele zamanı akarların göçünün yoğun
olduğu Nisan sonu Mayıs başındaki bir haftalık süredir. Bu dönemde uç sürgünler 4-4,5
yapraklı, yeni tomurcuklar toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyveler mercimek
büyüklüğüne geldiği dönemdir. Fenoloji takibi yapılarak bu dönem belirlenmeli ve ilaçlamalar bir
hafta içinde bitirilmelidir.
Kimyasal mücadelede Bakanlığımız tarafından tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
kullanılmalıdır. İlaçlama sabah erken saatlerde ya da akşam üzeri iyi bir kaplama sağlayacak
şekilde yapılmalı, ilaçlama esnasında maske, eldiven vb. tüm koruyucu tedbirler alınmalıdır. Öğle
saatlerinde ilaçlama yapılmasından kaçınılmalıdır.
İl Müdürümüz İbrahim Sağlam açıklamasında; Fındık bahçelerinin ana zararlılarından olan
fındık kozalak akarına bağlı üreticilerimizin verim kaybı yaşamamaları için fındık bahçelerini kontrol
etmelerinin, zararlıya karşı zamanında ve ruhsatlı ilaçlarla mücadele yapmalarının faydalarına
olacağını belirtmiştir.

Fındık kozalak akarları sadece fındık çeşitleri üzerinde beslenirler ve iki değişik formu bulunmaktadır. Gal oluşturan formu sadece generatif tomurcuklar üzerinde beslenerek kozalak oluşturmakta ve böylece verim kaybına neden