Hayvan Sağlığı Personeline hizmet içi Eğitim Düzenlendi

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinde Görevli Hayvan Sağlığı Personeline hizmet içi Eğitim Düzenlendi

Hayvan Sağlığı Personeline  hizmet içi Eğitim Düzenlendi
Hayvan Sağlığı Personeline  hizmet içi Eğitim Düzenlendi Admin

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Zirai Karantina Toplantı Salonunda düzenlenen hizmetiçi eğitim toplantısına İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İl Müdürü Yardımcısı Bekir Karaosmanoğlu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar, İlçe Müdürleri ile İlçe Müdürlüklerinde, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği alanında görevli teknik personel katıldı.

Toplantıda konuşan İl Müdürü İbrahim Sağlam şunları söyledi: Hayvan ve Hayvansal ürünlerden insanlara geçen (zoonoz) hastalıklar toplum sağlığını ciddi olarak tehdit eden hastalıklardır. Hayvan sağlığının güvence altına alınmadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek mümkün değildir. Bu anlamda hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenilirliği ve halk sağlığı konularında veteriner hekimlerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. İhbarı zorunlu hastalıklar ve ihbarı zorunlu olmayan hayvan hastalıkları ile mücadele edilerek, hayvan sağlığını ve dolayısı ile halk sağlığını korumak öncelikli hedefimiz.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele yanında; hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, hayvan hareketlerinin kontrolü, halk sağlığı ve hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhis ve tedavi hizmetleri, sağlıklı hayvansal ürün elde edilmesine yönelik çalışmalarda gerçekleştirilmektedir. Hayvan hastalıkları ile mücadelede kişisel koruyucu tedbirler alınarak, hayvan sağlığı konularında da saha faaliyetlerimizi aşılama, küpeleme, hayvan hareketleri dezenfeksiyon, mihrak, kordon karantina tedbirleri ilimizde aksatılmadan yürütülmüş ve yürütülmektedir. Ben 17 ilçemizde, yaz kış demeden sahada görev yapan ve aşılama takvimini başarıyla uygulayan bütün hayvan sağlığı personelime teşekkür ediyorum” dedi.

Bakanlığımızın, hayvan varlığımızın tamamının aşılanması için gerekli çalışmaları büyük bir titizlikle yürütmekte olduğunu belirten İl Müdürümüz İbrahim Sağlam sözlerine şöyle devam etti. ”Bugün Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesinde belirtilen hükümler doğrultusunda, İlçe Müdürlüklerimizde görevli hayvan sağlığı personellerimize yönelik olarak; Hayvan hastalıkları, Aşılama  Programları, Türkvet, Vetbis, Petvet, Numune Alma, Arı Hastalıkları ve Hayvancılık Desteklemeleri ile ilgili eğitim verilerek, sahada görev yapan hayvan sağlığı personellerimiz güncel bilgilerden haberdar edilerek, bilgi alışverişinde bulunulacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

 İl Müdürü İbrahim Sağlam’ın konuşmasının ardından Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Dr. Rahşan Akpınar tarafından “Numune Alma” konusunda ve Veteriner Hekim Dr. Serdar Odacı tarafından da” Arı Hastalıkları” ile ilgili eğitim verildi.