Reklamı Geç
Advert

Hayvanlarını Kayıt Altına Aldırmayanlara Hayvan Başına Ceza Uygulaması

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun; Hayvan sağlığı, hayvan refahı ve zootekni ile ilgili yaptırımlar ile ilgili 36. Maddesinde, 20/03/2021 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun değişikliği ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Hayvanlarını Kayıt Altına Aldırmayanlara Hayvan Başına Ceza Uygulaması
Hayvanlarını Kayıt Altına Aldırmayanlara Hayvan Başına Ceza Uygulaması Admin

Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM

1- Hayvanlarını tanımlatmayan, işletmelerini ve hayvanlarını kayıt altına aldırmayan, gerekli bildirimlerde bulunmayan, kayıt tutmayanlar için “hayvan sahiplerine beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir” uygulaması kaldırılarak yerine “hayvan sahiplerine sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına elli Türk Lirası, koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına beş Türk Lirası, diğer hayvan türleri için hayvan başına elli Türk Lirası, işletmelerini kayıt altına aldırmayan ve kayıt tutmayan hayvan sahiplerine işletme başına ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.” hükmü getirilmiştir.

2- “Bu hayvanlar tanımlanarak karantina altına alınır. Karantina ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir. Hayvan sahiplerine bu fıkranın (f) bendi gereği ayrıca idarî para cezası uygulanmaz.” hükmü getirilmiştir.

3- “Tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil sırasında yakalanması hâlinde tüm masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilir ve sahibine teslim edilir.” Hükmünden “Gebe olanlar, altı aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar” hariç tutulmuştur. Bu hayvanlar için “sahibinin bilgisi dâhilinde karantina altına alınır. Karantina ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü getirilmiştir.

4- “Bu önlemler, insan, bitki ve hayvan sağlığı ile çevre için doğrudan ya da dolaylı herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmayacak şekilde uygulanır. Bu iş ve işlemler için yapılacak tüm masraflar sahibi tarafından karşılanır. İmha ve itlaf hâlinde Bakanlıkça herhangi bir tazminat ödenmez.” hükmü getirilmiştir.

Tüm hayvan yetiştiricilerimizin ilgili kanun değişikliğine riayet etmelerini temenni ettiğini söyledi.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500