Reklamı Geç
Advert

ANAYASA MAHKEMESİ, DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNİN KURUMSAL GÜVENCESİDİR

“Anayasa Mahkemesi, Türkiye’de demokratik hukuk devletinin kurumsal güvenceleri arasında ön sırada yer alan bir yüksek mahkemedir. Böyle bir yüksek mahkemenin kapatılması düşünülemez. Bu, demokratik hukuk devletine veda anlamına gelen vahim bir yanlış olur.”

ANAYASA MAHKEMESİ, 
DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNİN 
KURUMSAL GÜVENCESİDİR
ANAYASA MAHKEMESİ, 
DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNİN 
KURUMSAL GÜVENCESİDİR
Admin

Anayasa Mahkemesi (AYM)nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP-nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin iddianameyi usul eksiklikleri nedeniyle iade etmesi üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin AYMnin kapatılmasının da artık ertelenemez bir hedef olduğunu” söylemesi konusunda eski Devlet, Millî Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, yazılı bir değerlendirme yaptı:

Bu sözler, Anayasamızın  Cumhuriyetin değiştirilemez ve değiştirilemeznitelikleri arasında belirttiği demokratik … hukuk devletiilkeleriyle bağdaşmayan bir açıklamadır. Bir siyasî parti genel başkanının böyle bir açıklama yapması, –en hafif deyimle– hayret vericidir.

Anayasamız, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları’ olarak nitelediği siyasî partilerin kapatılmasını 68 ve 69. maddelerinde nedenleriyle, 149. maddesinde ‘üçte iki oyçokluğu’ öngören  karar yetersayısıyla düzenlemiş; konunun  ayrıntılarıyla ilgili hükümler Siyasî Partiler Kanununda gösterilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, Siyasî parti kapatma davaları’ kenar başlıklı 52. maddesinin 2 ve 3. fıkralarında şu hükümlere yer vermiştir:

(2) Siyasî partilerin kapatılmasına ilişkin davalar, 5271 sayılı Kanunun davanın mahiyetine uygun hükümleri uygulanmak suretiyle dosya üzerinden Genel Kurulca incelenir ve kesin karara bağlanır.

(3) Başkanın görevlendirdiği raportör ilk inceleme raporunu hazırlayarak Başkanlığa sunar. Yapılacak ilk inceleme sonrasında iddianamenin kabulüne karar verilmesi hâlinde, iddianame  ve ekleri ilgili siyasî partiye gönderilerek usul ve esasa ilişkin savunmaları alınır. …’

2. fıkrada yollama yapılan 4.12.2004 tarih ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun ‘İddianamenin iadesi’  kenar başlıklı 174. maddenin 1. fıkrasında HDP hakkında açılan davada usul yönünden uygulanan şu hüküm yer almaktadır:

Mahkeme tarafından, iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra, eksik veya hatalar belirtilmek suretiyle;

b)   Suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen,

İddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilir.

Görüldüğü gibi, Anayasa Mahkemesi HDP hakkında açılan davada Anayasa ve yasalara usul yönünden uygun olmayan bir iddianamenin iadesikararı vermiştir. Esas hakkındaki karar, dosyadaki eksikler tamamlandığında verilecektir.

Anayasa Mahkemesi, bütün yargı organları gibi, bazen hatalı kararlar vermiş olsa da, Türkiyede demokratik hukuk devletinin kurumsal güvenceleri arasında ön sırada yer alan bir yüksek mahkemedir. Böyle bir yüksek mahkemenin kapatılması düşünülemez. Bu, demokratik hukuk devletine veda anlamına gelen vahim bir yanlış olur.”

mvt0bocncmbw8t227j2k.jpg

 

HİKMET SAMİ TÜRK
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500