Reklamı Geç
Advert

GIDADA TAKLİT VE TAĞŞİŞE SIKI DENETİM VE YENİ CEZAİ MÜEYYİDELER

Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşişle İlgili Kanun Değişikliği ile taklit ve tağşiş yapanlara uygulanacak cezai müeyyideler hakkında Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM bir açıklama yaptı.

  GIDADA TAKLİT VE TAĞŞİŞE SIKI DENETİM VE YENİ CEZAİ MÜEYYİDELER
  GIDADA TAKLİT VE TAĞŞİŞE SIKI DENETİM VE YENİ CEZAİ MÜEYYİDELER Admin

İl Müdürü İbrahim SAĞLAM yaptığı açıklamada: “Tarım ve Orman Bakanlığımızın 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılamaz. Taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamaz, piyasaya arz edilemez. Taklit; Kanun kapsamındaki ürünlerin şekil, bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere sahip gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi gösterilmesidir. Tağşiş ise; Kanun kapsamındaki ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılmasını veya miktarının değiştirilmesini veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılmasını ifade eder. Gıda ve yem işletmecileri ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve ticari unvanı ile piyasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğundan bizzat sorumludurlar. Üretilen, ithal edilen ve piyasaya arz edilen ürünlerin mevzuata uygunluğunun kontrolü gerek yıllık Bakanlığımız Denetim Programları kapsamında ve gerekse ihbar üzerine düzenli olarak İl- İlçe Müdürlüklerimizde görevli Gıda Kontrol Görevlilerimizce 7/24 yapılmaktadır ve Resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Kanunda belirlenen idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Yönetmeliğin 5.maddesinde; ‘(1) Kanunun 40. maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde öngörülen idari para cezaları yıllık gayri safi gelir üzerinden hesaplanır. (2) Gıda işletmecisine uygulanacak idari para cezası miktarı işletmecinin fiilden bir önceki mali yılın sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yılın sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirleri üzerinden hesaplanır. (3) Taklit veya tağşiş fiilinin; Üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde; İlk ihlalde 54.555 Türk Lirasından az olmamak ve 545.550 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin % 1’i oranında idari para cezası uygulanır. Fiili üç yıl içerisinde birinci kez tekrarlaması durumunda 109.110 Türk Lirasından az olmamak ve 1.091.100 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin % 1’i oranında idari para cezası uygulanır. Fiilin üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarlaması durumunda Kanunun 40. maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi gereği işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.”  hükmü getirilmiştir.

Kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde; İlk ihlalde 54.555 Türk Lirasından az olmamak ve 545.550 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır. Fiili üç yıl içerisinde birinci kez tekrarlaması durumunda 109.110 Türk Lirasından az olmamak ve 1.091.100 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin % 1’i oranında idari para cezası uygulanır. Fiilin üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarlaması durumunda ise 218.220 Türk Lirasından az olmamak ve 2.182.200 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin % 1’i oranında idari para cezası uygulanır. İzlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde 5.455 Türk Lirasında az olmamak ve 545.550 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin % 1’i oranında idari para cezası uygulanır. Tekerrür halinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununu hükümleri uygulanır. İdari para cezalarına karşı dava açılmış olması tekerrür hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.  Gayri safi gelirin yüzde biri hesaplandığında elde edilen miktarın, Kanunda belirlenen alt sınırların altında kalması halinde Kanunda belirlenen alt sınır, üst sınırların üzerinde kalması halinde üst sınırda belirlenen miktar idari para cezası olarak uygulanır. İdari para cezalarının alt ve üst sınırları her takvim yılı başında 5326 sayılı Kanununun 17. maddesinin yedinci fıkrası gereği yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Faaliyete yeni başlanılması ya da vergiye kayıtlı faaliyetin bulunmaması gibi nedenlerle gayri safi gelirin tespit edilemediği durumlarda idari para cezası fiil için belirlenen alt sınır üzerinden uygulanır.’  hükmü getirilmiştir.” dedi

İl Müdürü İbrahim SAĞLAM söz konusu Kanun ve alt uygulamaları ile ilgili gerek kamuoyunu ve gerekse bu ürünleri üreten, piyasaya arz eden, ithal eden kişi veya gıda ve yem işletmecilerini ileride bir mağduriyet yaşanmaması için uyararak: “Derdimiz gıda ve yem maddeleri üreten veya piyasaya arz eden veya ithal eden kişi veya işletmelere para cezası uygulamak değildir. Derdimiz insanımızın en güvenilir, temiz ve kolay bir şekilde gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Kişilerin sağlığı tehlikeye sokacak gıda ve yemlerin üretimi ve piyasaya arzı ile gıdalarda taklit ve tağşişin hapis cezasını gerektirecek ağır derecede cezalara maruz kaldığını, tüketicinin nihayetinde bir insan veya diğer canlılar olduğunu, bu nedenle gıda ve yem maddelerinin üretiminde ve piyasaya arzında, hem üreticilerimizin ve hem de piyasaya arz edenlerin kanunlara ve yönetmeliklere uygun şekilde üretim yapmaları ve piyasaya arz etmeleri konusunda daha dikkatli davranmaları gerekmektedir. Bizler ve Gıda Kontrol Ekiplerimiz,  ilimiz ve ilçelerimizde vatandaşlarımızın ve faaliyet konularımız kapsamında tüm canlıların güvenilir gıda ve yeme ulaşmaları konusunda 7/24 vazifemize devam etmekteyiz.” diyerek sözlerini tamamladı.            

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500