Reklamı Geç
Advert

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

HİBE PROGRAMI TEBLİĞLERİ YAYINLANDI

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Admin

Bakanlığımız Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında % 50 hibeli Tarıma Dayalı Ekonomik ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi hakkında değişiklik yapılmasına dair Tebliğ ve Uygulama Rehberleri yayınlandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun Valiliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM: "Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeylerinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir." dedi.

Yatırım konuları hakkında ayrıntılı bilgi veren Samsun İl Müdürü SAĞLAM; “Hibe programı ile küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında Samsun İlinde;

Ekonomik Yatırım konularından;

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
 • Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
 • Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
 • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları 

3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları 

4-Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları

6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)

7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları

 

 

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularından;

 1. Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kanatlı Yetiştiriciliği, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb)
 2. Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,
 3. Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,
 4. El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler, (**) (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb)
 5. İpek Böceği Yetiştiriciliği,
 6. Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
 7. Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Elektrikli Traktörler ve biçerdöver hariç kendinden yürür makineler kapsam dışıdır)
 8. Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları,

hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.” açıklamasında bulundu.

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Program kapsamında yatırımcılarımıza;  Ekonomik Yatırım Konularında alt limit 250.000 TL ile üst limit 3.500.000 TL,  Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım konularında ise A İş Planı için 300.000,00 TL’ye kadar, B İş Planı için 20.000,00 TL - 600.000,00 TL arasında Hibeye Esas Proje tutarlarının KDV Hariç % 50 'sine tekabül eden oranda hibe desteği verileceğini ifade etti.

İl Müdürü; başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Ekonomik Yatırım Konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 3.500.000 TL, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2.500.000 TL, yatırım niteliği kapasite artırımı olan başvurularda 2.000.000 TL, yatırım niteliği teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda ise 2.000.000 TL üst limitini geçemeyeceğini, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım konularında ise hibeye esas proje tutarının 600.000 TL üst limitini geçemeyeceğini ve ayrıca bu dönem uygulanacak Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım konularında A tipi iş planı çerçevesinde 74 adet makine ve ekipmanın destekleme kapsamına alındığını da sözlerine ilave etti.

İl Müdürü SAĞLAM; Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları için başvuruların 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 17/12/2021 tarihi saat 23:59'da sona ereceğini ve Ekonomik Yatırımlar için başvuruların 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23:59'da sona ereceğini; gerçek ve tüzel kişilerin bu tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru girişlerini elektronik ağ üzerinden "www.tarimorman.gov.trinternet adresinden yapabileceklerini, program konusunda İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinde görev alan İl Proje Yürütme Biriminden her türlü bilgiyi alabileceklerini söyledi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM; Hibe Programından ilimizin yatırımcılarının en üst düzeyde faydalanabilmesi için  programa ilgi göstermelerini ve bunun için mutlaka İl Müdürlüğümüzü ziyaret etmeleri gerektiğini söyledi. SAĞLAM; Yayımlanmış olan Hibe Programının; Ülkemiz, Bölgemiz ve İlimiz tarımına ve yatırımcılarına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. 

 

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Başvuru Tarihi

Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 17/12/2021 tarihi saat 23:59'da sona erecektir.

 

Ekonomik Yatırımlar Başvuru Tarihi

Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23:59'da sona erecektir.

 

31.10.2021 tarihinde güncellenen Ekonomik/Altyapı Uygulama Rehberi ve eklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 EKONOMİK YATIRIMLAR

Uygulama Rehberi için Tıklayınız

Uygulama Esasları için Tıklayınız

Başvuru Formu için Tıklayınız

İşletme Planı için Tıklayınız

Uygulama Rehberi Ekleri için Tıklayınız

 

 EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI

Uygulama Rehberi için Tıklayınız

Uygulama Esasları için Tıklayınız

Başvuru Formu için Tıklayınız

İşletme Planı için Tıklayınız

Uygulama Rehberi Ekleri için Tıklayınız

 

Proje Başvurunuzu;

https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx yapabilirsiniz.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500