SONDAJ GEMİLERİNE VERİLEN VE UÇAK GÖVDELERİNE YAZILAN İSİMLER

“Fatih, Yavuz ve Kanunî adlarından sonra, Karadeniz’de doğalgaz arayacak yeni sondaj gemisine ‘Sultan Abdülhamid Han’ adının verilmesi, bir Osmanlı dönemi nostaljisidir. Ama o dönem bir daha açılmamak üzere kapanmıştır; hiç kimse o dönemi geri getirmeye kalkışmamalıdır.

SONDAJ GEMİLERİNE VERİLEN VE UÇAK GÖVDELERİNE YAZILAN İSİMLER
SONDAJ GEMİLERİNE VERİLEN VE UÇAK GÖVDELERİNE YAZILAN İSİMLER Admin

Prof. Dr. Türk:

 ‘Türk Hava Yolları’, işletme adı olarak Türk Ticaret Kanunu, marka olarak Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre korunan bir değere sahiptir. Kimilerinin ‘Türk’ sözcüğüne  duyduğu  alerji uğruna bu ad değiştirilemez.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün (13 Haziran 2022) Karadeniz’de doğalgaz  arayacak yeni sondaj gemisine “Sultan Abdülhamid Han” adının verileceğini,  dün (14 Haziran 2022) bundan sonra  uçakların gövdelerine “Turkish Airlines”  yerine “Türkiye Hava Yolları” yazılacağını açıklaması üzerine eski Devlet, Millî Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr.  Hikmet Sami Türk yazılı  yazılı bir açıklama yaptı:

“Türkiye, Akdeniz  ve Karadeniz’de doğalgaz aramak için dört sondaj gemisin-den oluşan bir filo oluşturmuş bulunuyor. Adı ‘Sultan Abdülhamid Han’ olarak belirlenen yeni sondaj gemisi Karadeniz’in derin deniz tarafında arama yapacak. Bu sondajlar, enerji sorunu bakımından büyük önem taşımaktadır. Filonun önceki gemileri Fatih, Yavuz ve Kanunî adlarını taşıdıkları için yeni gemi de ‘Sultan Abdülhamid Han’ adıyla dikkati çekiyor. Tarihe saygı göstermek, Türk büyüklerinin adlarını yeni gemilerde yaşatmak olumlu bir harekettir. Nitekim daha önce iki büyük Türk denizcisinin adları, ‘Barbaros Hayreddin Paşa’ ve ‘MTA Oruç Reis’ olarak  iki sismik araştırma gemisine verilmişti. Ama dört sondaj gemisine –İstanbul’un fethi için gemileri karadan Haliç’e indiren Fatih Sultan Mehmet dışında– denizcilikle özel bir ilgisi olmayan Osmanlı padişahlarının adlarının verilmesi dikkat çekicidir. Bu durum, insanın aklına, TBMM kararıyla saltanatın kaldırılmasının üzerinden 100 yıl geçtikten sonra niçin yeni sondaj gemisine de bir padişah adının verildiği,  niçin 99 yıllık  Cumhuriyet döneminden bir isim konulmadığı sorularını getiriyor. Olay, bir Osmanlı dönemi nostaljisidir. Ama o dönem bir daha açılmamak üzere kapanmıştır; hiç kimse o dönemi geri getirmeye kalkışmamalıdır.  Yeni sondaj gemilerine ve köprü, baraj gibi bayındırlık eserlerine ülkeye hizmet etmiş insanların isimleri  verilecekse, bu  isimler artık  Cumhuriyet döneminden seçilmelidir.

Dünya hava ulaştırmasında çok önemli bir yeri olan Türk Hava Yolları uçaklarının gövdelerine  ‘Turkish Airlines’ yazılması, dışa dönük bir uygulamadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun Türkçe adıyla yazılmasını istemekte haklıdır. Ancak önerdiği ‘Türkiye Hava Yolları’  adı isabetli değildir. Çünkü ‘Türkiye’ sözcüğü, devleti ve ülkeyi; ‘Türk’ sözcüğü ise,  milleti ve onun vatandaş kimliğiyle bireylerini ifade eder. Oysa bu uçaklar, Devlete değil, tüzelkişi olarak Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’na aittir. Doğru olan, uçakların gövdelerine de Ortaklığın unvanına uygun işletme adı olarak ‘Türk Hava Yolları’ yazılmasıdır. ‘Türk’ sözcüğü,  Türk Ticaret Kanunu’na göre Bakanlar Kurulu kararıyla ticaret unvanlarında, Dernekler Kanunu’na göre İçişleri Bakanlığı’nın izniyle dernek adlarında kullanılabilir. Yıllardan beri kullanılagelen ‘Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’ da böyle oluşturulmuş, böyle tanınmış bir ticaret unvanıdır. Cumhurbaşkanının istediği ‘Türkiye Hava Yolları’, bu  Ortaklığı  unvanından farklı bir işletme  adı kullanmaya  zorlamaktır. ‘Türk Hava Yolları’ ise, işletme adı olarak Türk Ticaret Kanunu, marka olarak Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre korunan bir değere sahiptir. Kimilerinin ‘Türk’ sözcüğüne  duyduğu  alerji uğruna bu ad değiştirilemez.

Uçakların gövdesine ‘Türk Hava Yolları’ yazıldıktan sonra yurt dışında yapılacak  tanıtım ve reklâmlarda bir geçiş dönemi için ‘Türk Hava Yolları – Turkish Airlines’ adları birlikte kullanılabilir.”

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500