SIĞINMACI POLİTİKASI

Prof. Dr. Türk: "Önümüzdeki seçimlerde devşirme seçmen konumundaki yabancı kökenli vatandaşlarımızın oyları, nispî temsil ilkesine dayalı milletvekili genel seçimi gibi, çoğunluk sistemine göre yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde de etkili olabilir.

SIĞINMACI POLİTİKASI
SIĞINMACI POLİTİKASI Admin
Prof. Dr. Türk: “Önümüzdeki seçimlerde devşirme seçmen konumundaki yabancı kökenli vatandaşlarımızın oyları, nispî temsil ilkesine dayalı milletvekili genel seçimi gibi, çoğunluk sistemine göre yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde de etkili olabilir. AKP’nin Suriyeli sığınmacı politikasında bu hesapların da etkili olduğu şüphesi kamuoyunda yaygındır. 2002’den bu yana 5 milletvekili genel, 2 Cumhurbaşkanı seçimi kazanmış olan AKP’nin buna ihtiyacı olmaması gerekir.” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir TV kanalında yaptığı konuşmadaki “Türkiye’de 3.650.000 Suriyeli sığınmacı var. 211.000’ini vatandaş yaptık. Bunun 91.000’i çocuk. Suriyeli seçmen sayısı 120.000” açıklaması üzerine eski Devlet, Millî Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, yazılı bir değerlendirme yaptı: “Türkiye’nin en uzun sınır komşusu olan Suriye’de ve Afganistan, Pakistan, Irak gibi başka ülkelerde yaşanan siyasî dramlar nedeniyle birçok insanın başka ülkelere, özellikle Türkiye’ye sığındıkları acı bir gerçektir. İçişleri Bakanı Soylu’nun verdiği rakamların çok üstünde sığınmacının Türkiye’ye geldiği ve vatandaş yapıldığı, güvenilir çevrelerde yaygın söylenti hâlindedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye’de Suriyeliler dışındaki sığınmacı sayısını 320.000 olarak vermektedir. Şüphesiz Türkiye, sığınmacılar için hedef ülke veya Avrupa’ya geçiş yolunda transit ülke konumuyla bu süreçte 1951 Cenevre Mülteciler Sözleşmesi’ne koyduğu çekincenin çok ötesine giden önemli işler yaptı; Avrupa dışından gelen sığınmacılara ve göçmenlere yardım için bütün olanaklarını kullandı. Ancak bir bütün olarak uygulanan sığınmacı politikasının ınakul ölçüler içinde kalması gerekir. İçişleri Bakanı Soylu’nun vatandaş yapılan Suriyeli sayısı olarak belirttiği 211.000 rakamı, Türkiye’de ayrı ayrı 9 ilin nüfuslarını aşmaktadır. Bu iller, alfabetik sırayla Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Çankırı, Gümüşhane, Iğdır, Kilis ve Tunceli’dir. 24 Haziran 2018 milletvekili genel seçiminde 1 milletvekili çıkaran Bayburt dışında bu illerin hepsi 2’şer milletvekili seçmiştir. Bu, vatandaşlık verilen kişi sayısı olarak 211.000 rakamının küçümsenmeyecek boyutta olduğunu gösterir. Diğer ülkelerde gelen sığınmacılardan kaçına vatandaşlık verildiği henüz açıklanmadı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin 2021 sonuçlarına göre Türkiye nüfusu, 4 Şubat 2021 tarihi itibariyle 84.680.273 kişiye ulaşmıştır. Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5.5 iken 2021 yılında binde 12.7’ye çıkmıştır. Bu nüfus verilerine sahip bir ülkenin Vatandaşlık Kanunu’nda belirtilen özel durumlar dışında dışarıdan yeni vatandaş almasına gerek yoktur. Vatandaş yapılan yabancı kökenliler ise, diğer bütün Türk vatandaşları ile aynı haklara sahiptirler. Bu arada Anayasa’mızın 67. maddesinin III. fıkrasına göre a göre; ‘Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.’ 76. maddenin I. fıkrasına göre ‘Onsekiz yaşını dolduran her Türk, milletvekili seçilebilir.’ Önümüzdeki seçimlerde devşirme seçmen konumundaki yabancı kökenli vatandaşlarımızın oyları, nispî temsil ilkesine dayalı milletvekili genel seçimi gibi, çoğunluk sistemine göre yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde de sonuçlara etkili olabilir. Anayasa’nın Cumhurbaşkanı adaylığı ve seçimi ile ilgili 101. maddesinin V. fıkrasına göre; ‘Genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.’ (% 50 + 1 kuralı). Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçiminde yabancı kökenli vatandaşlarımızın oylarının da etkili olabileceği açıktır. AKP’nin Suriyeli sığınmacı politikasında bu hesapların da etkili olduğu şüphesi kamuoyunda yaygındır. 2002’den bu yana 5 milletvekili genel, 2 Cumhurbaşkanı seçimi kazanmış olan AKP’nin buna ihtiyacı olmaması gerekir.”
TÜRK