KIRSAL KALKINMADA DESTEK MİKTARLARI VE KAPSAM ARTIRILDI

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Kırsal Ekonomik Altyapı Projelerinin ‘A’ İş Planı ve ‘B’ İş Planı kapsamındaki Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada:

KIRSAL KALKINMADA DESTEK MİKTARLARI VE KAPSAM ARTIRILDI
KIRSAL KALKINMADA DESTEK MİKTARLARI VE KAPSAM ARTIRILDI BafraHaber

“Bu Tebliğler kapsamında, % 50’si hibe olarak verilecek olan yatırımlarla amaçlanan; doğal kaynakların korunarak kırsal alanda gelir düzeylerinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonu için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliği, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve yerel kalkınma kapasitesine katkı anlamında yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Söz konusu Tebliğ’e göre;

 

            Hibeye esas proje tutarı üst limitleri, KDV hariç; yeni tesis niteliğindeki başvurular için 5.000.000 TL’den 7.000.000 TL’ye, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurular için 3.500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/ veya modernizasyon niteliğindeki başvurular için de 3.000.000 TL’den 4.000.000 TL’ye çıkarılarak önemli oranda artırılmış olup Ekonomik Yatırımlar için son başvuru Tarihi; 09 Aralık 2022 ile 10 Şubat 2023 tarihleri arası olarak belirlenmiş ve başvurular da internet üzerinden yapılacaktır. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre ;

 

            A iş planı kapsamındaki başvurular için (makine- ekipman alımları) hibeye esas proje tutarı üst limiti KDV hariç 300.000 TL’den 500.000 TL’ye ve B iş planı kapsamındaki yatırım konularında yapılacak başvurular için ise hibeye esas proje tutarı üst limiti KDV hariç 600.000 TL’den 1.000.000 TL’ye çıkarılmıştır. B iş planı kapsamında, bitkisel üretim yapan işletmelerde tarımsal faaliyette bulunduğu 5 dekara kadar tarım arazisi varlığı olan, Hayvancılık işletmelerinde ise 50 başa kadar büyükbaş veya 300 başa kadar küçükbaş hayvan varlığı olan ve küçük aile işletmelerinin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/ veya modernizasyon niteliğindeki başvuruları da destek kapsamına alınmıştır. Yine A iş planı (makine- ekipman alımları)  kapsamında yapılacak başvurular için başvuru sahibinin yatırım yerinde ikamet etme zorunluluğu kaldırılmış ve akıllı tarım uygulamalarında fertigasyon çözümleri destek kapsamına alınmıştır.         

 

            Başvuru Tarihinin 09 Aralık 2022- 20 Ocak 2023 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacağını tekrar ederek, daha detaylı bilgi için  2022- 2023 Başvuru Dönemi Uygulama Esasları’na ulaşılabilecek linkler aşağıda verilmiş olup ayrıca üreticilerimizin İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü ile en yakın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden bilgi alabileceklerini hatırlatmak isteriz. Karar üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun.” denildi. 

 

Ekonomik Yatırımlar Uygulama Esasları için; 

https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/K%C4%B1rsaltebli/Ekonomik+Yatirimlar+Uygulama+Esaslari.pdf

 

A İş Planı Uygulama Esasları için;

https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/K%C4%B1rsaltebli/A+is+plani+Uygulama+Esaslari.pdf

 

B İş Planı Uygulama Esasları  için;

https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/K%C4%B1rsaltebli/B+Is+Plani+Uygulama+Esaslari.pdf

           

             

SAMSUN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ