TBMM BOKS MAÇI YAPILAN RİNG DEĞİL

Prof. Dr. Türk: “Milletvekili olmak, hiç kimseye suç işleme ayrıcalığı vermez. TBMM’nin saygınlığına gölge düşürecek hareketlerden kaçınmak, bütün milletvekillerinin ortak görevidir.”

TBMM BOKS MAÇI YAPILAN RİNG DEĞİL
TBMM BOKS MAÇI YAPILAN RİNG DEĞİL BafraHaber

Dün 2023 Bütçe Kanunu Teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında çıkan kavga sırasında AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın yumruk attığı  İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün dengesini kaybederek yere düşmesi ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda  tedavi altına alınması üzerine eski Devlet, Millî Savunma ve Adalet Bakanı Pof. Dr. Hikmet Sami Türk, yazılı bir açıklama yaptı:

“Olay son derece üzücüdür. Bütçe ve kesin hesap  kanun teliflerini görüşmek ve kabul etmek, yasama organı TBMM’nin en önemli görev ve yetkilerindendir. Merkezî yönetim bütçe kanunu teklifinde devletin bir malî yıl içinde yapacağı bütün işler, bunlar için verilecek ödenekler ve yapılacak harcamalarla ilgili hükümler ve TL  rakamları bulunur. Anayasa’nın 161. maddesi  hükümleri çerçevesinde yapılan bütçe görüşmeleri sırasında bütün bu konularla  ilgili görüşler açıklanır, eleştiriler yapılır, bazen hararetli tartışmalar olur. Ama bütün konuşmalar, uygar insanların karşılıklı saygı ve nezaket kuralları dışına çıkmayan bir üslûpla, –TBMM İçtüzüğü’nün konuya ilişkin 67. maddesinde belirtildiği gibi– ‘temiz bir dille’  yapılmak gerekir.

Yumruklaşma, tekmeleme gibi fizikî güç gösterileriyle kavga çıkarmak, Meclis’in çalışma düzenini bozan eylemlerdir. Dün bir AKP milletvekilinin tartışmalar sırasında attığı yumrukla  bir İyi Parti  milletvekilini yere düşürmesi ve hastanelik etmesi, –boks maçları için kullanılan terimle– onu ‘nakavt’ etmesi demektir. Ama TBMM Genel Kurulu, boks maçı yapılan bir ring değildir. Herkese örnek olmaları gereken milletvekillerinin devlet işlerini, ülke sorunlarını, genel olarak kanun tekliflerini, bu arada  bütçe kanunu ve kesin hesap kanunu tekliflerini uygar insanlar olarak görüşüp karara  bağladıkları yerdir. TBMM İçtüzüğü’nün ‘Gürültü ve kavga’ kenar başlıklı 68. maddesi, Başkana böyle bir durumda çalışma düzenini sağlamak için   birleşime ara verme, buna rağmen ‘gürültü veya kavgaya son verilemiyorsa’ birleşimi kapatma yetkisi vermektedir.  

Olayın başka bir yönü var. Bir milletvekilinin başka bir milletvekiline attığı yumrukla onu hastanelik etmesi, öncelikle TBMM İçtüzüğü’nün 161. maddesinde öngörülen ‘Meclisten geçici çıkarma’ cezası verilmesini gerektiren bir harekettir. Bu ceza, yumruk atan milletvekiline  iki birleşime katılmama şeklinde verildi.

Ancak olay, sadece disiplin cezası vermekle kapatılacak gibi değildir. Ortada Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde öngörülen bir ‘Kasten yaralama’ vardır. Üstelik bu yaralama, 87. madde uyarınca  ‘Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ niteliğinde görünmektedir. Bu konuda gerekli soruşturmayı yapmak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının görev ve yetki alanı içindedir.

Milletvekili olmak, hiç kimseye suç işleme ayrıcalığı vermez. TBMM’nin saygınlığına gölge düşürecek hareketlerden kaçınmak, bütün milletvekillerinin ortak görevidir.”

HİKMET SAMİ TÜRK