DİKKAT: Hayvan Kimliklendirme Süreci 31 Aralıkta Bitiyor!

Bildiğimiz gibi Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik 26/2/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

DİKKAT: Hayvan Kimliklendirme Süreci 31 Aralıkta Bitiyor!
DİKKAT: Hayvan Kimliklendirme Süreci 31 Aralıkta Bitiyor! Admin

Yönetmelik kapsamında sahipli köpekler 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ve sahipli kedi ve gelincikler ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kimliklendirilerek kayıt altına alınmaya başlamış olup 31 Aralık 2022 tarihine kadar hayvan sahiplerinin hayvanlarına çip ve kimlik işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM:

“Amacı; ‘hayvan hareketlerinin takibini ve hastalıklarının kontrolünü daha etkin düzeyde sağlamak’ olarak ifade edilen sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin dijital yöntemlerle kimliklendirilmesi ve kayıtlarının tutulması işlemlerinde, mevcut sahipli hayvanlarımız için Bakanlığımızca belirtilen sürecin sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Yönetmelik gereği ev hayvanı sahiplerinin, kedi, köpek ve gelinciklerine kimlik çıkartarak; doğum, ölüm, kayıp ve sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri İl ve İlçe Müdürlüklerimize süresi içinde bildirmeleri de zorunlu hale getirilmiştir.

            1 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlayan uygulama sürecinde, İl Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yaklaşık 20.000 adet mikroçip ve pasaport alım işlemleri gerçekleştirilmiş ve gerek İl- İlçe Müdürlüklerimiz, gerekse de serbest çalışan veteriner hekimler tarafından kimliklendirme işlemleri yürütülmüş olup 30.04.2021 tarihinde Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası ile ilgili protokol imzalanmıştır. Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar ilimiz genelinde 5.888’i kedi ve 6.322’si köpek olmak üzere toplam 12 bin 210 hayvana mikroçip uygulanarak Bakanlığımızın PETVET sistemine kayıt işlemleri gerçekleştirilmiştir.

            Mikroçip uygulamasıyla, Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET); hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/ mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri, hayvana ait aşı bilgileri ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri de kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca sahip değişikliği, kayıp ve ölüm bildirimleri de sisteme kaydedilmektedir.

            Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi içinse; Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi ve yurt dışından ithal edilmiş hayvanlar için ise İthalat Belgesinin bir örneği ve varsa pasaportu ile 60 (altmış) gün içerisinde ev hayvanının yeni sahibi, İl/ İlçe Müdürlüklerine ya da Bakanlıkça yetki verilmiş kurum/ kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere başvurur. Yetkili veteriner hekim tarafından veri tabanı ve pasaportuna, sahip değişikliği işlenir. İthal hayvanlar için de yeni pasaport düzenlenir.

            Sahipsiz hayvanların hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilmesi halinde, Sahipsiz Hayvan Edinme Formu ve varsa hayvanın sağlık karnesi ile sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde İl/ İlçe Müdürlüklerine başvurulur. Resmî veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenir ve veri tabanına kaydedilir.

            Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü halinde 30 (otuz) gün içerisinde ve kaybolması halinde de 7 (yedi) gün içerisinde ev hayvanı sahibi durumu İl/ İlçe Müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilmiş kurum/ kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere bildirir. Yetkili veteriner hekim tarafından ev hayvanının durumu veri tabanına işlenir.

Bu bağlamda, halen kimliklendirme işlemlerini yaptıramamış olan kedi, köpek ve gelincik sahiplerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize veya Serbest Veteriner Hekimlere  başvurması gerekmektedir.

Bu yılsonuna kadar kedi ve köpeklerini kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayanlara 5199 sayılı Kanun'un ilgili maddesi gereği 2023 yılı için 3 bin 642 lira idari para cezası uygulanacaktır (Doğa Koruma ve Milli Parklar uygulayacak).

1 Ocak 2023 yılından itibaren yeni doğan ev hayvanlarının kimliklendirme çalışmaları ise 2023’ün ilk 6 ayı içinde tamamlanma şartıyla devam edecektir.” dedi.