ERKEN SEÇİM TARİHİ

Prof. Dr. Türk: “28. dönem milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin 30 Nisan 2023 günü yapılması, en uygun seçenek olarak görünmektedir. En uygun erken seçim tarihi budur.”

ERKEN SEÇİM TARİHİ
ERKEN SEÇİM TARİHİ BafraHaber

Yaklaşmakta olan 28. dönem milletvekili genel ve Cumhurbaşkanlığı  seçimlerinin öne alınması konusunda siyasî partiler, çeşitli tarihler üzerinde durmakta ve konuyu değişik açılardan değerlendirmektedirler. Bu konuda eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, yazılı bir açıklama yaptı:

“Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’ün en önemli siyasî olayı, Anayasa’nın 77. maddesi uyarınca ‘beş yılda bir aynı günde yapılan’ Türkiye Büyük Millet  Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacaktır.

Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 6. maddesinin II. fıkrasına  göre ‘Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren beş yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir.’

Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından aynı yönde bir hüküm, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesinin 3. fıkrasında yer almaktadır.

Önceki milletvekili genel  ve Cumhurbaşkanlığı  seçimleri 24 Haziran 2018 günü yapıldığına göre, önümüzdeki iki seçimin birlikte yapılması gereken tarih 18 Haziran 2023’tür. Bu tarihte yapılacak seçimlerinin başlangıç tarihi ise 17 Nisan 2023 olur. Dolayısıyla erken seçim, bu tarihten önceki bir tarihte yapıldığı takdirde söz konusu olabilir.

Bu bakımdan en yakın tarih olarak ilk akla gelen, 16 Nisan 2023 Pazar günü-dür. Bu tarih, Resmî Gazete’de 6 Nisan 2022 günü yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 31.3.2022 tarih ve 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Anayasa’nın 67. maddesinin son fıkrasında yer alan ‘Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.’ hükmünün kapsamına girmemesi bakımından da uygun bir tarihtir. Aynı biçimde 9  Nisan 2023 Pazar günü de  bu hükmün kapsamına girmeyen bir tarihtir.

Fakat bu tarihler, 23 Mart – 20 Nisan 2023  tarihleri  arasındaki Ramazan ayına rastlamaktadır. Seçim sandıklarında görev yapacak insanların ve oy kullanacak  seçmenlerin oruç nedeniyle bir sıkıntı yaşamamaları için ikinci seçenek olarak düşünülebilecek olan Ramazan sonrasındaki ilk Pazar günü 23 Nisan 2023, hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk  Bayramı, hem Ramazan (Şeker) Bayramının 3. günüdür. Seçimlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 103. yıldönümünde  yapılması  anlamlı olabilir. Ama o günün bayram olarak kutlanması da önemlidir. O nedenle 28. dönem milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin 30 Nisan 2023 günü yapılması en uygun seçenek olarak görünmektedir. En uygun erken seçim tarihi budur.    

Tabiî, seçimlerin yenilenmesine Türkiye Büyük Millet  Meclisi tarafından karar verilmesi durumunda seçimin ne zaman yapılacağı konusunda takdir yetkisi de Meclis’indir. Milletvekili Seçimi Kanunu’nun ‘Seçimin yenilenmesi’ kenar başlıklı 8 madde II. fıkrasına göre “Yenileme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmişse Meclis, seçimin yapılacağı tarihi de belirler.”   

HİKMET SAMİ TÜRK