2022 Yılı Su Ürünlerinde Bereketli Bir Yıl Oldu

Samsun; stratejik konumu, limanları, balıkçı barınakları, modern balıkçı tekneleri, kalifiye elemanları, baraj gölleri, lagün gölleri ile Su Ürünleri potansiyeli yüksektir. Aynı zamanda sahip olduğu altyapı, işleme, depolama ve aracılık hizmetleri bakımından da önemli bir merkezdir.

2022 Yılı Su Ürünlerinde Bereketli Bir Yıl Oldu
2022 Yılı Su Ürünlerinde Bereketli Bir Yıl Oldu Admin

İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 2022 yılı faaliyetleri arasında; Avcılık Denetimleri, Koruma Kontrol Ruhsat İşlemleri, Balıkçı Barınakları, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Avcılık Yoluyla Elde Edilen Su Ürünlerinde Kalıntı İzleme, yine Yetiştiricilik Yolu İle Elde Edilen Su Ürünlerinde Kalıntı Takibi, Av Verileri İzleme Faaliyetleri, her türlü sulardaki Balıklandırma Çalışmaları, Kurum Görüşleri (Dolgu, İmar Planı Değişiklikleri, Su Tahsis İşlemleri, Tarım Dışı Tahsis vb) ve Maden Ocakları İzin İşlemleri (Kum- Çakıl- Taş Ocağı) gibi konular yer almaktadır.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam: “İlimiz, konumu ve Karadeniz’e kıyısı dolayısıyla bir yandan liman kenti olarak ticari bir değer taşırken, aynı zamanda da sadece denizi değil, akarsuları, gölleri ve suni tesisleri ile Su Ürünleri potansiyeli bakımından her geçen gün iç ve dış pazarlarda daha fazla pay ve söz sahibi olan bir tarım kentidir.

Hakeza 2022 yılı itibarıyla deniz ve iç sularımızda Avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri üretim miktarı 64.675 ton olup, yine aynı alanda Yetiştiricilik yoluyla elde edilen deniz ve iç su ürünleri miktarı ise 10.778 ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye toplam üretiminin önemli bir kısmına denk gelen bu rakamlar, bizim için hala artırılabilir ve yeni hedefler konulabilir olsa da reelde hiç de azımsanacak düzeyde değildir.

Bilindiği üzere; üretim miktarı artarken, tarımsal üretimin her alanında olduğu gibi desteklemeler de önemli ölçüde artmıştır. Geçtiğimiz yıl bu alanda Geleneksel Kıyı Balıkçılığı desteklemeleri kapsamında 374 adet deniz ve iç su teknesine 476.450 TL ödeme yapılmıştır. Yine 2022 yılı Su Ürünleri Yetiştiricilik desteklemeleri kapsamında da 20 üreticimizin toplamda 5.104,076 ton üretimine 6.128.628 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

2022 yılında tıpkı desteklemeler gibi denetimler de aralıksız sürmüştür. Bu kapsamda Avcılık düzenlemeleri ve avcılığın kontrolü amacıyla yapılan muhtelif denetimlerde toplamda 2.747 denetim sırasında kesilen 86 adet ceza sonucu 384.700 TL para cezası tahsil edilmiştir.

Aynı yıl Balıklandırma faaliyetleri içerisinde toplamda 2.524.000 adet Pullu Sazan sulara bırakılarak 13 adet gölet balıklandırılmıştır. Ayrıca İç sularımızı tehdit eden İstilacı Tür ile mücadele kapsamında, İl Müdürlüğümüz Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Türkiye’de ilk defa bir Proje geliştirmiş ve uygulamaya başlamıştır. DOKAP tarafından desteklenen bu Proje ile toplam 25 balıkçıya 1.000 adet pinter ağı ile 80 adet fanyalı uzatma ağı dağıtılmıştır.

Sözlerimi bitirirken, sularıyla bir liman- avcılık ve üretim keti olan Samsun’umuz sınırları içinde, Su Ürünleri konusunda sahada özveriyle çalışan personelimize teşekkürlerimi bildirir, 2023’te de başarılarının devamını dilerim.” dedi.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500