LEADER Proje Toplantısı Düzenlendi

IPARD II Programı LEADER Tedbiri kapsamında uygulanmaya başlanan “Yerel Eylem Grubu Derneklerine Yönelik Kapasite Geliştirme ve Kısa Değer Zincirlerinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi” ile ilgili Zirai Karantina Müdürlüğü toplantı salonunda, 25.04.2023 tarihinde, proje değerlendirme toplantısı düzenlendi.

LEADER Proje Toplantısı Düzenlendi
LEADER Proje Toplantısı Düzenlendi Admin

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Bakanlık tarafından, IPARD II Programı LEADER Tedbiri kapsamında uygulanmaya başlanan “Yerel Eylem Grubu Derneklerine Yönelik Kapasite Geliştirme ve Kısa Değer Zincirlerinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi” ile ilgili Zirai Karantina Müdürlüğü toplantı salonunda, 25.04.2023 tarihinde, proje değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Yöresel ürünler, tıbbi aromatik bitkiler ve geleneksel el sanatları faaliyetleri konulu toplantıya, Yerel Eylem Gruplarının bağlı olduğu İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, diğer resmi kurum ve kuruluşlar Yerel Eylem Grupları (YEG), sektörlerle ilgili akademisyenler, birlik ve kooperatifler, STK'lar, Ulusal Kırsal Ağ irtibat ve özel sektör temsilcileri katılım sağladı.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim SAĞLAM yaptığı açılış konuşmasında Kırsal Kalkınmada Yerel Eylem Grupları tarafından geliştirilen ve tabandan tavana yaklaşımla hazırlanan Yerel Kalkınma Stratejilerinin önemini vurguladı.Toplantıda proje konusu yöresel ürünler, tıbbi aromatik bitkiler ve geleneksel el sanatları faaliyetleri ile ilgili 12 IPARD ilinde kurulmuş 49 adet YEG alanındaki paydaşlar belirlenerek sektörel bazlı işbirliği, pazar analizi, destekleme modelleri, tanıtım, coğrafi işaret, sektörlere yönelik özel ve markalaşma çalışmalarına yönelik stratejiler, ağ kurma ve modül oluşturma konuları görüşüldü.

 

Tarım