TARIM ARAZİLERİNDE TABAN PATLATMASI

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (2022 yılı 2.ETAP ) Projesi kapsamında ‘Yerli ve Milli Buğday Çeşitlerimizin Yaygınlaştırılması Projesi’ ile; İlimiz Asarcık, Kavak, Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde 5.240 dekar alanda uygulanmak üzere ekmeklik buğday tohumu dağıtılmıştır. Bunun 72.500 kg’ı Altındane (Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından) ve 32.300 kg’ı Halis (Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından) çeşidi olmak üzere toplamda 104.800 kg ekmeklik buğday tohumluğu çiftçilerimize teslim edilmiştir.

TARIM ARAZİLERİNDE TABAN PATLATMASI
TARIM ARAZİLERİNDE TABAN PATLATMASI BafraHaber

 

Proje kapsamında Kavak İlçemize 595 dekar alanda ekilmek üzere 8.000 kg
Altındane, 3.900 kg Halis ekmeklik buğday çeşidi teslim edilmiş olup, geçtiğimiz Kasım -
Aralık ayı içerisinde ekilişler tamamlanmıştır.
Kavak İlçesi Tepecik Mahallesi’nde Altındane buğday çeşidinin ekili olduğu Mahmut
Bayram’a ait 30 dekarlık alandaki araziye yanmış çiftlik gübresi ve taban patlatma işlemi
uygulanmıştır. Söz konusu arazide tespitler yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz
İbrahim Sağlam konu ile ilgili şunları söyledi;
“Arazilerin devamlı aynı derinlikte işlenmesi sonucunda pulluk tabanı denilen sert bir
tabaka oluşmaktadır. Bu tabaka yağmur ve sulama suyunu pulluk tabakasının altına geçirmez,
bitki köklerinin derinlere ulaşmasını önler. Bu yüzden bu tabakanın belirli aralıklarla
kırılması, kabartılması gerekir. Bu amaç için de dip kazan aletler kullanılır. Bitki kökleri sert
tabakayı geçemeyecekleri için yukarı veya yana doğru kıvrılarak topraktaki bitki besin
maddelerinden ve mevcut toprak suyundan yeterince yararlanamazlar. Tüm bunların
sonucunda bitki çeşidine bağlı olarak verimde yaklaşık % 25 - 30 oranında düşüş olur.
Taban patlatma işlemi uygulanan parseldeki ürünlerin gelişmesinin, uygulanmayanlara
göre daha iyi olduğunu gözlemlemiş bulunmaktayız. Bu nedenle özellikle geçimini çiftçilikle
sağlayan ve tarlalarında her yıl pulluk kullanan üreticilerimize belli zamanlarda bu
uygulamayı yapmalarını tavsiye ediyoruz.
Buğday tarlaları ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise; ekim yaparken
kullanılan tohum miktarıdır. Çimlenen her buğday tohumundan birden çok sapın çıkmasına
kardeşlenme denir. Oluşan bu sapların kendisine ait bir çift kökü vardır. Buğdayın bu
özelliğinden dolayı dekara kullanılacak tohum miktarı 20-22 kg arasında olmalıdır. Fazla
tohum kullanımı girdi maliyetini artıracağı gibi sık ekimden dolayı buğdayın yatmasına sebep
olacak ve hastalıklara karşı dayanıklılığını azaltacaktır. Buğday ekimi yapan tüm
vatandaşlarımızı bu konulara dikkat etmeleri için uyarır, bereketli bir hasat sezonu dilerim.”

TARIM ARAZİLERİNDE TABAN PATLAMASI