12 MAYIS Dünya Bitki Sağlığı Günü Kutlu Olsun

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bitki sağlığının önemi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla 12 Mayıs’ı Dünya Bitki Sağlığı Günü olarak belirlemiştir.

12 MAYIS Dünya Bitki Sağlığı Günü Kutlu Olsun
12 MAYIS Dünya Bitki Sağlığı Günü Kutlu Olsun BafraHaber

 

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam; “Günümüzde ülkelerin en çok üzerinde durdukları konuların başında, insanların güvenilir gıda ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeterli ve sürdürülebilir bitkisel üretimin, çevreye duyarlı bir yaklaşımla insan sağlığının ve biyolojik çeşitliliğin korunarak sağlanması hususu gelmektedir.    

İklim değişikliği günümüzün en önemli çevresel sorunlarının başında gelmektedir. Küresel iklim değişikliği gerek konukçu, gerek patojen ve gerekse çevreyi doğal olarak etkilemektedir. Uygulanacak sürdürülebilir tarım yöntemleriyle üreticilerimizin çevreye zarar vermeden, bitki koruma ürünlerini bilinçli bir şekilde kullanarak, ayrıca biyolojik-biyoteknik mücadele yöntemlerinin daha etkin kullanılmasıyla tarımsal üretimin gerçekleştirilmesini hedefliyoruz.

Bitkisel üretimi sınırlayan zararlı organizmalardan kaynaklanan ürün kayıpları nedeniyle gıda üretimi risk altına girebilmektedir. Bitki sağlığının önemi de tam bu noktada ortaya çıkmakta olup, gıda güvenliğinin sağlanmasının yolu bir anlamda etkin bitki sağlığı ve karantinası uygulama ve tedbirleri ile mümkün olmaktadır. Zirai ilaç kalıntısının önlenmesi, tüketicilere sağlıklı gıda sağlanması, doğal dengenin korunması, bitkisel üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması gibi konular bitkisel üretimde büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda Hasat Öncesi Pestisit Denetimi çalışmaları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda etkin bir şekilde devam etmektedir.

Ayrıca bitkisel üretimde pestisit kalıntısı ile mücadele kapsamında 2023 Yılı “Tavsiye Dışı Pestisit Kullanımına Karşı Mücadele Yılı” ilan edilmiş olup, yıl içinde bu doğrultuda üretici eğitimlerine ağırlık verilecektir.

İlimiz tarımsal üretiminde önemli yer tutan ürünlerden en yüksek verimin alınması için hastalık ve zararlıların kontrol altında tutulması en önemli hususlardan biridir. İlimizde hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmaları, sürvey çalışmaları, tuzak takipleri, Entegre Mücadele, Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) çalışmaları devam etmektedir. Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları, çiftçi tarla okulu uygulamaları ile de üreticilerimizi desteklemeye, onlarda farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz.

Bitki Sağlığını korumanın; biyolojik çeşitliliği ve çevreyi korumaya, üretimde verimi arttırmaya, ekonomik kalkınmayı artırmaya, besinleri koruyarak bu yolla insan sağlığını da korumaya olan katkısının farkındalığı ile nice sağlıklı üretim sezonları diliyorum.” şeklinde konuştu.

 

 

 

12 MAYIS DÜNYA BİTKİ SAĞLIĞI GÜNÜ