TARIM ARAZİLERİNİ KORUMAK

Prof. Dr TÜRK : “Yetiştirilen meyve ve sebzelerin bir arada satıcı ve alıcılarına sunulacağı pazar yeri olarak hal inşasının önemli bir gereksinmeyi karşılayacağına kuşku yoktur; ama bunun için tarım arazilerine zarar vermeyecek, meyve ve sebze üreticileri ile satıcı ve alıcıları buluşturacak başka bir uygun yer bulunmalıdır.

TARIM ARAZİLERİNİ KORUMAK
TARIM ARAZİLERİNİ KORUMAK Admin
Prof. Dr. Türk: “Yetiştirilen meyve ve sebzelerin bir arada satıcı ve alıcılarına sunulacağı pazar yeri olarak hal inşasının önemli bir gereksinmeyi karşılayacağına kuşku yoktur; ama bunun için tarım arazilerine zarar vermeyecek, meyve ve sebze üreticileri ile satıcı ve alıcıları buluşturacak başka bir uygun yer bulunmalıdır. Bu, yalnız Samsun’da değil, başka illerimizde inşa edilecek haller için de göz önünde tutulması gereken bir ölçüdür.” Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde verimli tarım arazilerinin bu niteliğini ortadan kaldıracak projeler arasında Bafra Ovasında inşa edilmesi plânlanan meyve ve sebze hali hakkında eski Devlet, Millî Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, yazılı bir değerlendirme yaptı: “Bafra ve Çarşamba ovaları, Kızılırmak ve Yeşilırmak deltalarında oluşmuş verimli topraklardır. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Ovasında yaklaşık 18 hektarlık bir alandaki tarlaları meyve ve sebze hali yapmak üzere kamulaştırmış; tarla sahibi çiftçilerin açtıkları iptal davası yerel idare mahkemesince lehlerinde sonuçlan-makla birlikte; iptal kararı Danıştay’ca bozulmuştur. Bunun üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere ekili ürünlerini kaldırmaları ve tarlaları boşaltmaları istemiyle tebligatta bulunmuştur. Anayasa’mızın 45. maddesi uyarınca ‘Devlet, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim plânlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.’ Yapılan kamulaştırma ve yapılacak inşaat, bu hükümle çelişmektedir. Tarım arazilerinin başka bir amaç için kullanılmasında, çiftçilerin sofralarımızın vazgeçilmezi olan ekmeğin hammaddesini veren buğday tohumlarını ekerek ve diğer besinleri veren bitkileri dikerek geçimlerini sağladıkları toprakların ellerinden alınmasında Anayasa’nın 46. maddesinde kamulaştırma için temel koşul olarak öngörülen ‘kamu yararı’ yoktur. Yetiştirilen meyve ve sebzelerin bir arada satıcı ve alıcılarına sunulacağı pazar yeri olarak hal inşasının önemli bir gereksinmeyi karşılayacağına kuşku yoktur; ama bunun için tarım arazilerine zarar vermeyecek, meyve ve sebze üreticileri ile satıcı ve alıcıları buluşturacak başka bir uygun yer bulunmalıdır. Bu, yalnız Samsun’da değil, başka illerimizde inşa edilecek haller için de göz önünde tutulması gereken bir ölçüdür.”
Türk
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500