LÂİKLİKLE ÇELİŞEN BİR UYGULAMA

Prof. Dr. Türk: "Devlet işlerinin düzenli yürümesi, bütün devlet dairelerinin görevlerini yasalarla belirlenmiş çerçeve içinde yapmalarına ve yetkilerini bu sınırlar içinde kullanmalarına bağlıdır.”

LÂİKLİKLE ÇELİŞEN BİR UYGULAMA
LÂİKLİKLE ÇELİŞEN BİR UYGULAMA Admin
Prof. Dr. Türk: “Devlet işlerinin düzenli yürümesi, bütün devlet dairelerinin görevlerini yasalarla belirlenmiş çerçeve içinde yapmalarına ve yetkilerini bu sınırlar içinde kullanmalarına bağlıdır.” Geçtiğimiz günlerde Millî Savunma Personel Genel Müdürlüğü’nün kuvvet komutanlıklarına gönderdiği bir yazı ile Suudî Arabistan Krallığı’nın 2023 hac dönemi için Bakanlık personeli ve eşlerinden hacca gitmek isteyenlere sınırlı sayıda kontenjan ayırdığını, isteklilerin isimlerinin bildirilmesini istemesi, kuvvet komutanlıklarının da buna göre işlem yapması üzerine eski Devlet, Millî Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk yazılı bir açıklama yaptı. “Hac, bedenî ve malî gücü yeterli olan kadın ve erkek her Müslümanının Kâbe’yi ziyaret etmesi, İslâm dininin beş temel koşulundan biri olan farz niteliğinde bir ibadettir. Hac, Arapların kullandığı, eskiden bizim de kullandığımız Hicrî Takvimde 12. ay olan Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12 günleri yapılır. (Bu günler, bizim 1 Ocak 1926’dan beri kullandığımız Milâdî Takvimde bu yıl 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 günlerine rastlamaktadır). Aynı zamanda Kurban Bayramı olan bu günler dışındaki Kâbe ziyaretleri umre sayılır. Fakat bu işlerle ilgili düzenlemeleri yapmak, Anayasa’mızın 136. maddesine göre ‘Genel idare içinde yer alan’ ve ‘lâiklik ilkesi doğrultusunda’ çalışması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevleri arasındadır. Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7. maddesi uyarınca Başkanlığın bu konu ile ilgili hizmet birimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’dür. Millî Savunma Bakanlığı’nın bu konu ile ilgili herhangi bir görev ve yetkisi yoktur. Suudî Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı’ndan kendilerine hacla ilgili bir yazı gelmiş olsa bile yapacakları iş, bunu gereği için kuvvet komutanlıklarına değil, ilgili devlet dairesi olarak Diyanet İşleri Başkanlığına göndermek ve Suudî Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı’na bilgi vermektir. Devlet işlerinin düzenli yürümesi, bütün devlet dairelerinin görevlerini yasalarla belirlenmiş çerçeve içinde yapmalarına ve yetkilerini bu sınırlar içinde kullanmalarına bağlıdır.”
Laiklik
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500