CUMHURİYET’İN 100. YILI ETKİNLİKLERİ

Prof. Dr. Türk: “Okullarda yapılacak etkinlikler, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa’da yazılı ‘insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti’ niteliklerine uygun olmalıdır. Anayasa’mızın ve Millî Eğitim Temel Kanunu’nun gereği budur."

CUMHURİYET’İN 100. YILI ETKİNLİKLERİ
CUMHURİYET’İN 100. YILI ETKİNLİKLERİ Admin

Prof. Dr. Türk:

“Okullarda yapılacak etkinlikler, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa’da yazılı ‘insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti’ niteliklerine uygun olmalıdır. Anayasa’mızın ve Millî Eğitim Temel Kanunu’nun gereği budur.

Türkiye Cumhuriyeti’ni Anayasa’da yazılı bütün nitelikleriyle yaşatmak  hepimizin  birinci görevidir. Kuşaktan kuşağa aktarılacak bu görevi başarmak için aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş uygarlık yolunda hiç durmadan  ilerlemek zorundayız.”

Cumhuriyet’in 100. yılı için Millî Eğitim Bakanlığı’nca 27 Ekim 2023 günü okullarda şehit ve gazilerimiz için, anma, hatim ve mevlit programları düzenleneceğine ilişkin haberler hakkında eski Devlet, Millî Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk yazılı bir değerlendirme yaptı:.

“29 Ekim 1923 günü ilân edilen Cumhuriyet’in 100. yılını en büyük ulusal bayramımız olarak milletçe kutlayacağız. Okullarımızda da anma ve kutlamalar yapılacaktır. Fakat bu vesile ile şehit ve gazilerimiz için anma, hatim ve mevlit programları, Millî Eğitim Bakanlığı’nca okullarda değil, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca camilerde düzenlenmelidir. Okullarda yapılacak etkinlikler, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa’da yazılı ‘insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti’ niteliklerine uygun olmalıdır. Anayasa’mızın ve Millî Eğitim Temel Kanunu’nun gereği budur. Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırlayacağı ve uygulanmasını sağlayacağı anma ve kutlama programları bu çerçeve içinde olmalıdır.

  Millî Eğitim Bakanlığı’nca Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesiyle şehit ve gazilerimiz için hazırlanan programda öngörülen ‘hatim’, Kur’an’ın baştan sona okunması anlamında kullanılmakla birlikte; aslında  ‘sona erdirmek, bitirmek’  anlamında bir sözcüktür. ‘Doğum’, ‘doğum yeri’ anlamına gelen ‘mevlit’ ise, Hz. Muhammed’in doğumunu ve hayatını anlatan, özellikle 15. yüzyılın başında Süleyman Çelebi’nin yazdığı mesnevîdir. Hatim ve mevlit, genellikle ölenlerin arkasından okunur. Söz konusu programda da şehit ve gazilerimiz için okunmaları öngörülmüştür.

 Onların canlarını vererek, kanlarını dökerek bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savundukları Türkiye Devleti, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın baş-komutanlığında kazanılan İstiklâl Harbi ile gerçekleşen bu özelliklerini sonsuza dek koruyacaktır. Çünkü  100 yıl önce Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Cumhuriyetin ilânını sağlayan ve bu konuda o tarihte yürürlükteki 1921 Teşkilâtı Esasiye Kanunu’nda gerekli değişikliği yapan  Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilk Cumhurbaşkanı seçilen Atatürk,  ‘Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini, sonsuza dek korumak ve savunmak’ göreviyle ‘Türk gençliğine emanet’ etmiştir.

29 Ekim 2023 günü 100. yılına ulaşacak olan Türkiye Cumhuriyeti’ni Anayasa’da yazılı bütün nitelikleriyle yaşatmak  hepimizin  birinci görevidir. Kuşaktan kuşağa aktarılacak bu görevi başarmak için  aklın ve bilimin rehberliğinde  çağdaş uygarlık yolunda hiç durmadan  ilerlemek zorundayız.”