"İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" Kapsamında 5 Bin Adet Mersin Balığı Yavrusu Yeşilırmak’a Bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’müzce Samsun'a tahsis edilen 5 bin adet Mersin balığı yavrusu Yeşilırmak’a bırakıldı.

BafraHaber

 Programa Samsun Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbrahim Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Mustafa Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Müftüsü Cemal Uzun, Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydın, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Muhammed Faruk Akyüz, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Betül Bayraklı, İlçe Tarım Orman Müdürümüz İrfan Öztürk, Balıkçılık ve su Ürünleri Şube Müdürümüz İcabi Çağan, Çarşamba Olta Balıkçıları Derneği Üyeleri,Bölgedeki Su Ürünleri Kooperatifleri Başkan ve Üyeleri Birlik ve Oda Başkanları, teknik personel ve balıkçılarımız katılım sağlamıştır

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam; Proje ile su kaynaklarında nesli tehlike ve baskı altındaki türlerin desteklenmesini amaçladıklarını, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Projeye verilen destekten dolayı Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne teşekkür eden Sağlam açıklamasının devamında “ İlimiz iç sularının su ürünleri stokları açısından sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için Proje  kapsamında, 2023 yılı içerisinde 25 adet göl ve göletimize toplam 3.200.000 adet pullu sazan balığı yavrusu bırakmıştık. Bugün de Yeşilırmak’a 5 bin adet Mersin Balığı yavrusu bırakıyoruz ve bu miktar her geçen yıl artarak devam edecektir. Bilindiği gibi Mersin Balıkları, denizde yaşayıp üremek için nehirleri tercih eden ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ekonomik değeri oldukça yüksek bir balıktır. Özellikle Mersin morinası diye isimlendirilen türünden dünyaca ünlü ve ekonomik değeri yüksek olan Belluga havyarı yapılmaktadır

Yeşilırmak, Mersin balıkları için önemli bir üreme sahasıdır. Fakat son yıllarda gerek stoklarının azalması, gerek çevre koşullarından dolayı Mersin Balığına Yeşilırmak’ta rastlanmamakta ya da nadir görülmektedir. Mersin balıklarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için balıklandırma çalışmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışarak bu türün neslinin tükenmemesi için çalışmalar yapmaktadır.

Farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla Bakanlığımız uzun yıllardan beri çalışmalar yapıyor. Yapılan çalışmalar sayesinde göletlerdeki balık stokları artacak ve balıklandırma çalışmalarının İlimizin ekonomisine büyük katkısı olacaktır.

 Ülkemizde başta Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya nehirlerinde Mersin Balıklarının avcılığı 1971 yılında yasal olarak sınırlandırılmış ve 1997 yılında tamamen yasaklanmıştır. Bütün Mersin Balığı türleri 1998 yılından itibaren uluslararası CITES sözleşmesi kapsamında nesli tehlikede olan balık türleri listesine alınmıştır.

Balık türleri ve stokların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, en az bir kez üremelerine imkan tanınması, sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz etmektedir. Amasya Yedikır Üretim İstasyonunda üretilen Mersin Balığı yavrularını,  Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına atfen İlimiz sınırları içerisinde Yeşilırmak’a bırakırken, Ülkemiz ve İlimiz balıkçılığı için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve balıkçılar 5 bin adet Mersin Balığı yavrusunu Yeşilırmak’a bırakmışlardır.

 

 Ahmet ŞENOĞLU
Tütün Teknoloji Mühendisi
Samsun İl Web Sorumlusu
ahmet.senoglu@tarimorman.gov.tr
05335415684

"İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" Kapsamında 5 Bin Adet Mersin Balığı Yavrusu Yeşilırmak’a Bırakıldı