Aşı Bedelsiz Şap Aşılama Uygulaması Yılda 3 Doza Çıktı

Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında % 100'e kadar ulaşabilmektedir. Bu hastalığa sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlarda duyarlıdır. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarına uygun dönemlerde Şap aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekmektedir.

Aşı Bedelsiz Şap Aşılama Uygulaması Yılda 3 Doza Çıktı
Aşı Bedelsiz Şap Aşılama Uygulaması Yılda 3 Doza Çıktı Admin

Geçtiğimiz yıl, Bakanlığımızca yürütülen 2023 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü kapsamında uygulanmakta olan Şap Aşılama Programı bildiğimiz gibi İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde olmak üzere iki dönem halinde uygulanmaktaydı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam; hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında, şap hastalığına karşı her yıl rutin olarak 2 doz uygulanan aşı sayısını bu yıl ilk kez 3'e çıkarıldığını belirterek “ İlk dozu, baskın aşılama programımız kapsamında 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihlerinde üreticilerimizden aşı bedeli almadan uygulayacağız" dedi.

İl Müdürü Sağlam açıklamasının devamında; sığır, manda, koyun, keçi ve geyik gibi çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan bulaşıcı bir hastalık olan şap hastalığının, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkilerken büyük ekonomik kayıplara da neden olduğunu vurguladı. Hastalıkla mücadelede büyükbaş hayvanların iller arasında sevklerinde şap aşılama şartı arandığını, aşısız hayvanların sevklerine de izin verilmediğini, hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında verilen buzağı desteklemeleri için de aynı şekilde şap aşılama şartının arandığını belirtti.

Açıklamasının devamında Sağlam  “ 2023 yılında Bakanlığımızca tespit edilen daha önce ülkemizde görülmeyen SAT-2 virüsüne karşı, o dönem bütün tedbirleri alarak Şap Enstitüsü tarafından bu virüse karşı üretilen aşıların İlimiz  büyükbaş hayvan varlığımızın tamamına uygulanmasını sağladık. Şap hastalığına karşı yürütülen mücadele kapsamında, Bakanlığımız 2024 yılının hemen başında önemli bir adım daha atarak, yeni bir aşılama programı başlatıyor. Bu kapsamda önceki yıllarda rutin olarak 2 doz uygulanan aşı sayısı bu yıl 3'e çıkarıldı. İlk dozu 'Baskın Aşılama Programı' olarak 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihlerinde uygulayacağız. Bakanlığımıza bağlı Şap Enstitüsü  tarafından üretilecek olan 250 milyon TL maliyet bedelli aşıların kullanılacağı bu aşılama programı kapsamında üreticilerimizden uygulama ücreti dışında aşı bedeli alınmayacak. Bu mücadele kapsamında, 15 Nisan-15 Haziran 2024 tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı öncesi ilkbahar döneminde İlimiz genelindeki büyükbaş hayvanları tekrar aşılayarak Kurban Bayramı'nı hayvan hastalıkları yönünden sıkıntısız bir şekilde atlatmayı planlıyoruz. 16 Eylül-17 Kasım 2024 tarihlerini kapsayan sonbahar aşılama döneminde yine İlimiz genelindeki büyükbaş hayvanların aşılanması yönünde bir planlamaya gidildi. Bu çalışmalar ile şap hastalığına karşı İlimizde ve Ülkemizde etkin bir mücadele yürüterek hayvan varlığımızın büyük ekonomik kayıplara yol açan bu hastalıktan tamamen korunmasını hedefliyoruz.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4. maddesi gereğince yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup, aksi hareket edenler hakkında ilgili kanuna muhalefetten, 2024 yılı için 73.143 TL idari para cezası verilmesi hükmü mevcuttur. Şap Aşısı uygulanmamış hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek olup, veteriner sağlık raporu tanzim edilmeyecektir.

Aşılama Programı;  İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülecektir. Üreticilerimizin mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Hayvan yetiştiricilerimizin Şap Aşılama Programına göstereceği ilgi İlimizde Şap Hastalığı ile mücadelemizi kolaylaştıracaktır.

Konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri için hayvan sahiplerine ve ilgililere önemle duyurur, hastalıktan ari bir yıl olmasın dilerim.” dedi.

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500