Samsun İl Tarım- İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın İbrahim Sağlam’ın Terme ilçesi Akçay Mahallesinde Bulunan Topraksız Tarım Yapan Modern Sera İşletmesini Ziyareti

İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın İbrahim Sağlam, Terme ilçesi Akçay Mahallesinde bulunan topraksız tarım yapan modern sera işletmesini ziyaret etmiştir. Ziyaret kapsamında açıklamada bulunan İl Müdürümüz İbrahim Sağlam;

Samsun İl Tarım- İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın İbrahim Sağlam’ın Terme ilçesi Akçay Mahallesinde Bulunan Topraksız Tarım Yapan Modern Sera İşletmesini Ziyareti
Samsun İl Tarım- İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın İbrahim Sağlam’ın Terme ilçesi Akçay Mahallesinde Bulunan Topraksız Tarım Yapan Modern Sera İşletmesini Ziyareti BafraHaber

Topraksız tarım her türlü tarımsal üretimin durgun veya akan besin eriyiklerinde veya besin eriyiklerince zenginleştirilmiş katı yetiştirme ortamlarında gerçekleştirilmesidir. Bu tip yetiştiricilik en masraflı ve en karlı yetiştiriciliktir. Türkiye’de topraksız tarım yapan modern sera işletmelerinde ağırlıklı olarak sebze (domates ve biber) yetiştiriciliği yapılmakla beraber, son yıllarda su kültüründe marul ve katı ortam kültüründe topraksız çilek üretimine yönelim artmaktadır. ”dedi. İl Müdürümüz İbrahim Sağlam, sözlerine şöyle devam etti:

“Topraksız tarımın seralarda yaygınlaşmasında Monokültür sera toprağının yağmurdan ve normal hava hareketlerinden yoksun oluşu, Gübre kullanımı, Sera bitkilerinin ömrünün uzun olması , Serada bitki artığının kalmaması, Seradaki aşırı yaz sıcakları etkili olmaktadır.

Topraksız kültürde kök ortamının pH, tuzluluk, besin madde dengesi ve hava su oranı daha sağlıklı bir şekilde ayarlanabilir. Toprak kaynaklı hastalık ve zararlılar ile yabancı otlar sorunu yoktur. Bundan dolayı kullanılan tarımsal ilaç miktarı da düşer.    Topraksız tarım, ekim nöbeti zorunluluğunu ortadan kaldırır. Birim alandaki bitki sayısı artırılabilir. (Topraklı çilek yetiştiriciliğinde dekara 5 000 bitki dikilirken topraksız çilek yetiştiriciliğinde bu sayı 25 000 e çıkmaktadır. Buda dekara verimi 2,5-3 tonlardan 12-13 tona çıkarmaktadır. Topraksız marul yetiştiriciliğinde üretim periyodu kısaldığından yılda 6 kez ürün alınmaktadır. (Bu üretim topraklı yapılsa 2 veya 3 dönem olacaktır).  Topraksız kültürde her zaman temiz ürün alındığından insan sağlığı için önem taşımaktadır.  Erkencilik, topraklı tarıma kıyasla daha belirgindir. Verim daha yüksektir.

İlimizde su kültüründe marul üretimi ile başlayan topraksız tarıma yönelim çilek yetiştiriciliği ile artmaya başlamıştır hali hazırda ilimizde 2 dekar su kültüründe marul üretiminin yanında yeni yapılan 20 dekar domates ve 13 dekar çilek olmak üzere toplam 35 dekara ulaşmıştır.

Tesisimiz Terme ilçemiz Akçay mahallesinde 2 dekar alan üzerine kurulmuş olup 2017 yılında üretime başlamıştır. Tesisin sera ve diğer eklentileri ile birlikte kurulum maliyeti bu günkü kur üzerinden yaklaşık 2.500 000 TL olarak hesaplanmıştır. Tesisimizde yıllık

75.000 adet marul üretimi yapılmaktadır. Yeni uygulamaya başladığımız 2. Kat üretim ilavesi ile bu üretimin 100.000 adetin üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Tesisimizin yıllık elektrik, Tohum, Gübre, Kaya yünü, Su, İlaç ve işçilik gideri yıllık 467.000,00 TL dir. 75. 000 üretim kapasitesine göre; 1 adet marulun maliyeti 6,23 TL olup üretim kapasitesi 100.000 adete çıkarıldığında 1 adet marulun maliyeti 5 TL ye düşecektir.

Üreticimizin 2 kat haline dönüştürülecek modelde kazancı yıllık net işçilik te dahil 1 milyon TL geçecektir. Bu yöntem ilimizde ilk defa uygulanmaktadır.

Tesisimizin teknik iş ve işlemleri, tüm teknik programları İl Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından yürütülmektedir. Bu konuda yatırımcılarımızı İl/İlçe Müdürlüğümüze davet ediyoruz.” dedi.

 

 

 Ahmet ŞENOĞLU
Tütün Teknoloji Mühendisi
Samsun İl Web Sorumlusu
ahmet.senoglu@tarimorman.gov.tr
05335415684

 
Samsun İl Tarım- İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın İbrahim Sağlam’ın Terme ilçesi Akçay Mahallesinde Bulunan Topraksız Tarım Yapan Modern Sera İşletmesini Ziyareti