Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2023-2024 Başvuru Dönemi Tarıma Dayalı Yatırımlar Uygulama Esaslarında Ve Uygulama Rehberi Eklerinde Değişiklik Yapılmıştırİl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın İbrahim Sağla

İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın İbrahim Sağlam,” Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2023-2024 Başvuru Dönemi Tarıma Dayalı Yatırımlar Uygulama Esaslarında ve Uygulama Rehberi Eklerinde Değişiklik” yapıldığına dair açıklamalarda bulundu.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2023-2024 Başvuru Dönemi Tarıma Dayalı Yatırımlar Uygulama Esaslarında Ve Uygulama Rehberi Eklerinde  Değişiklik Yapılmıştırİl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın İbrahim Sağla
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2023-2024 Başvuru Dönemi Tarıma Dayalı Yatırımlar Uygulama Esaslarında Ve Uygulama Rehberi Eklerinde  Değişiklik Yapılmıştırİl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın İbrahim Sağla BafraHaber

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51) 29/12/2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın İbrahim
Sağlam:
“Tebliğe bağlı olarak hazırlanan 2023-2024 Başvuru Dönemi Tarıma Dayalı
Yatırımlar Uygulama Esaslarında ve Uygulama Rehberi Eklerinde değişiklik yapılmış
olup son başvuru tarihi 29/03/2024 'e kadar uzatılmıştır” dedi.
Güncel Mevzuatın tamamına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Duyuru/494/Kirsal-Kalkinma-Yatirimlarinin-
Desteklenmesi-Programi-2023-2024-Basvuru-Donemi-Tarima-Dayali-Yatirimlar-Uygulama-
Esaslarinda-Ve-Uygulama-Rehberi-Eklerinde-Degisiklik-Yapilmistir

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2023-2024 Başvuru Dönemi Tarıma Dayalı Yatırımlar Uygulama Esaslarında Ve