Elma İçkurdu Zararı ile Mücadele Zamanı Geldi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik elemanlarınca, İlimizde bulunan Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı cihazlarından alınan veriler doğrultusunda, bitki fenolojisi ve iklim koşullarının da değerlendirilmesi akabinde; 14/05/2024 tarihi itibariyle Elma İç Kurdu zararlısının birinci nesli için ilaçlı mücadele zamanının geldiği tespit edilmiştir.

Elma İçkurdu Zararı ile Mücadele Zamanı Geldi
Elma İçkurdu Zararı ile Mücadele Zamanı Geldi Admin

Bu sebepten, çiftçilerimizin bir an önce söz konusu zararlıya karşı; Elma, Armut Ceviz ve Ayva bahçelerini ilaçlamaları gerekmektedir. Kullanılan İlacın etki süresine bağlı olarak bu ilaçlamadan sonra 10-15 gün ara ile ikinci ve üçüncü ilaçlamalar da ihmal edilmemelidir.  Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam:

“Elma İç Kurdu, elma, armut, ayva ve ceviz gibi meyvelerin en önemli zararlısıdır. Doğrudan meyve zararlısı olan larvalar (kurtçuklar), meyveleri delerek galeriler açmakta, etli kısmını ve çekirdek evini yiyerek pislikler bırakmaktadır. Bütün bunlar ise; meyvele­rin dökülmesine, ağaçta kalabilen meyvelerin ise nitelik ve niceliklerinin bozulma­sına ve dolayısıyla elmanın piyasadaki değerinin düşmesine neden olmaktadır. Mücadelesi yapılmayan bahçelerdeki zararı % 60, hatta % 100'e kadar çıkabil­mektedir. İlkbaharda çıkan kelebekler yumurtalarını, ekseriyetle meyve buketlerine yakın olan yapraklara veya genç meyvelerin üzerine bırakır.

Yumurtadan çıkan larvaların çıkışı ile meyveye giriş arasındaki süre, birçok etkenlere bağlı olmak üzere, genellikle 4- 8 saat arasında değişir. Meyveye giriş öncesi larvalar çok hassas olduğundan; rüzgâr, yağmur veya avcı böceklerden dolayı yüksek oranda telef olabilmektedirler. Bu dönem, Elma iç kurduna karşı mücadele zamanlamasında çok önemlidir. Meyve içinde 30- 40 gün beslenerek olgunlaşan larva, ağaç gövdesinin çatlamış kabukları arasında veya toprakta bulunan kalıntılar arasında kokon örmek üzere meyveyi terk eder ve daha sonra pupa olurlar, Pupa döneminden kelebek olarak çıkan bu zararlılar, Temmuz ayında aynı yılın 2. nesilleri şeklinde tekrar yumurta bırakarak zarara devam eder. Ülkemizde Elma iç kurdu genellikle 2 nesil, bazı yer ve yıllarda ise 3 nesil de verebilmek­tedir.

Ayrıca yağışlar, yüksek nem ve sıcaklıklar da Elma ve Armutlarda Karaleke hastalığın gelişimini hızlandıran etmenlerdir. Üreticilerimizin söz konusu hastalığa karşı da bahçelerini ilaçlamaya devam etmeleri gerekmekte olup; kullanacakları Zirai Mücadele İlaçlarını mutlaka reçete ettirmeleri, İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uymaları ve bilinçli ve kayıtlı zirai ilaç kullanımının doğal dengenin ve çevrenin korunmasına faydalı olacağını önemle hatırlatmak isterim.    

İLAÇLAMA YAPARKEN LÜTFEN!

Eldiven, gözlük, maske takınız ve tulum giyiniz!

İlaç ambalajlarını rastgele yerlere atmayalım, çevremizi koruyalım !” dedi.