KURBANLIK HAYVAN SEVKLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

Bildiğimiz gibi bu yıl 16 Haziran- 19 Haziran 2023 tarihleri arasında Kurban Bayramı idrak edilecektir. Kurbanlık hayvanların sevkleri büyük önem arz etmektedir.

KURBANLIK HAYVAN SEVKLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR
KURBANLIK HAYVAN SEVKLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Admin

 Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam: “Kurban Bayramı nedeniyle, özellikle yurtiçi hayvan hareketlerinde malum her sene önemli bir artış olmaktadır. Bu vesileyle bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarına karşı yürütülmekte olan mücadelede istenen sonucun alınabilmesi, kaçak hayvan hareketlerinin engellenmesi ve özellikle Şap hastalığının yurtiçi hayvan hareketlerine bağlı olarak yayılmasının önlenmesi kapsamında uyulması gereken esaslar Bakanlığımızca belirlenmiştir.

  • Kurbanlık Hayvanların Sevklerinde, menşelerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamışkulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için de nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine kesinlikle izin verilmemektedir.
  •  Büyükbaş hayvanların il içi sevklerinde kulak küpelerinin ve pasaportlarının, iller arası sevklerinde ise bunlara ilaveten veteriner sağlık raporunun bulunması zorunludur.
  •  Küçükbaş hayvanların il içi sevklerinde kulak küpelerinin ve nakil belgesinin, iller arası sevklerinde ise bunlara ilaveten veteriner sağlık raporunun bulunması zorunludur."
  • Kurbanlık hayvanların taşınmasında kullanılacak araçlar, nakil öncesi ve sonrasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanacak,
  • Hayvan refahının sağlanması için, nakil vasıtalarına aşırı hayvan yüklenemeyecek, hayvanların nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile sevklerine izin verilmeyecek,
  • Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri yapılacak. Sağlıklı olduğu tespit edilen hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakle izin verilecek. Veteriner sağlık raporu olmadan iller arası kurbanlık nakleden hayvan ve araç sahiplerine ilgili mevzuat uyarınca işlem uygulanacak,
  • Gebe veya Damızlık Niteliği Taşıyan Dişi Hayvanların Kurbanlık Olarak Kesimlerine İzin verilmeyecek,
  • Kurbanlıklar, özellikle hastalığın görüldüğü bölgelerde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının taşıyıcısı keneler yönünden detaylı bir şekilde muayene edilip gerekli tedbirler alındıktan sonra sevk edilecek.
  • Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık hayvanlar; hayvan pazarı ve canlı hayvan borsasının yanı sıra Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılabilecek. Önceden belirlenen yerlerin dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecek.

Trakya bölgesinin şap hastalığından arınmışlık statüsünün devamı açısından, İstanbul'un Avrupa yakasında belirlenmiş hayvan satış ve kesim yerleri hariç, bu bölgeye şap ve koyun-keçi vebası hastalığına duyarlı hayvan sevklerine bugüne kadar olduğu gibi Kurban Bayramı döneminde de izin verilmeyeceğini” belirtti.

        Sözlerine devam eden Sağlam: İlimizden İstanbul'un Avrupa yakasına da hayvan sevkleri olduğunu Anadolu'dan İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan kurban satış ve kesim yerleri dışında Trakya'da bulunan başka il ya da işletmelere kurbanlık hayvan sevkine izin verilmeyecektir. Anadolu'dan İstanbul iline büyükbaş ve küçükbaş hayvan girişleri Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce başlayacak ve kurban Bayramı sonuna kadar sürecektir. Bu süre aralığı dışında Anadolu'dan İstanbul ili Avrupa Yakasına hayvan sevki yapılmayacaktır. Sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenebilmesi için uyulması gereken kurallar aşağıda açıklanmıştır:

1. Hayvanlarda sevk günü Şap hastalığı belirtisi bulunmamalıdır.

2. Hayvanlar doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş olmalı veya en az 3 aydır halen bulundukları işletmede barındırılmış olmalıdır. İşletmenin 10 km çevresinde de en az 3 aydır şap hastalığı görülmemiş olmalıdır.

3. Hayvanlar sevk öncesinde 30 gün süre ile bir işletmede izole edilmeli, bu süre sonunda bütün hayvanlar şap virüsü varlığı yönünden teste tabi tutulmalı ve sonuçları negatif olarak bulunmuş olmalıdır. Ayrıca bu süre zarfında bu işletmenin 10 km çevresinde Şap hastalığı çıkmamış olmalıdır” dedi.