Reklamı Geç
Advert

YENİ O-HAL KHK’LERİ

Anayasa’nın 121. maddesi ile 25.10.1983 tarih ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 4. maddesine dayanılarak çıkarılan 20/11/2017 tarih ve 695 ve 696 sayılı KHK’lerle ilgili olarak DSP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, aşağıdaki genel değerlendirmeyi yaptı:

YENİ O-HAL KHK’LERİ
YENİ O-HAL KHK’LERİ Admin

“Son khk’lerle 22.7.2016 tarih ve 667 sayılı KHK’den bu yana Anayasa’nın 121. maddesi ile 25.10.1983 tarih ve 2935 sayılı  Olağanüstü Hal Kanunu’nun 4. maddesine dayanılarak 17 ay içinde çıkarılan olağanüstü hal (o-hal)khk’lerinin sayısı 29’a ulaşmış bulunuyor.

 695 sayılı KHK ile‘Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı’ olduğu gerekçesiyle ‘kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın’ çıkarılan 2756 kişi ile bu şekilde ihraç edilen sivil ve askerî  personelintoplam sayısı 111.500’e ulaşmış bulunuyor. Bu, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemeyeceğini öngören Anayasa’nın 129. maddesine aykırı en ağır cezadır.

696 sayılı KHK ile 53 kanun ve 6 khk’de değişiklik ve eklemeler yapılıyor. Bunlar arasında Türkiye Vakıflar Bankası, Diyanet İşleri Başkanlığı, Millî Savunma, Adalet, Kültür ve Turizm Bakanlıkları, Danıştay, Yargıtay, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme KurumuKanunları ile Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Millî Eğitim ve  Sağlık Bakanlıkları KHK’leri gibi  kuruluş ve görevlerhakkında kanun ve khk’ler yanında;Askerlik, Devlet Memurları, TSK Personel,TSK Disiplin, Hâkimler ve Savcılar, Karayolları Trafik, Şeker, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi,  Yatırımların ve İstihdamın Teşviki, Ceza Muhakemesi,Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı, Türk Ticaret, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi, Posta HizmetleriKanunları ile Kamu İktisadî  Teşebbüsleri Hakkında KHK ve 375 sayılı KHK gibi değişik konularla ilgili kanun ve khk’ler de var.

Yürürlük maddeleri ile 137 maddelik bir torbao-hal khk’si niteliğindeki 696 sayılı KHK’nin 135 maddesiyle yapılan bütün bu değişiklik ve eklemelerinhukukî dayanağı olarak gösterilen Anayasa’nın 121. maddesinin III. fıkrası ile verilen yetki, ‘olağanüstü halin gerekli kıldığı konular’la sınırlıdır. Yapılan düzenlemeler ise, –696 sayılı KHK’nin 121-124. maddeleri ile daha önce çıkarılan tartışmalı üç o-hal kararnamesinin yasalaştırılmasına  ilişkin  8, 9 ve 10/11/2016 tarih ve 6755, 6756 ve 6758 sayılı kanunlarda yapılan değişiklik ve eklemeler dışında–  ‘olağanüstü halin gerekli kıldığı konular’la ilgili olmayıp; kanun veya Anayasa’nın 91. maddesine göre  kanunla  verilecek yetkiye dayalı khk ile yapılması gereken düzenlemelerdir. TBMM’ne ait olan yasama yetkisi, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca üstlenilmiştir. Anayasa’nın 6. maddesinin son cümlesine göre “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” Dolayısıyla 696 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler, –içerikleri itibariyle ayrıca değerlendirilmeleri bir yana–salt bu nedenle Anayasa’ya aykırıdır. Aykırılığın giderilmesi, Anayasa’nın 121. maddesinin son fıkrasına göre 696 sayılı KHK’nin Meclisce onaylanmasına bağlıdır. Bu yapılmadığı sürece ortada yasama yetkisinin gaspı niteliğinde bir fiilî durum vardır.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
BİROL BİRCAN’IN KAYINPEDERİ MUSTAFA VURAL VEFAT ETTİ
BİROL BİRCAN’IN KAYINPEDERİ MUSTAFA VURAL VEFAT ETTİ
Göksel BAŞAR'IN  RAMAZAN BAYRAMI  KUTLAMASI
Göksel BAŞAR'IN RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMASI