İlimizde Kırsal Kalkınma Yatırımlarında Hibe 5,5 Kat Arttı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Sonuçları Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklandı.

İlimizde Kırsal Kalkınma Yatırımlarında Hibe 5,5 Kat Arttı
İlimizde Kırsal Kalkınma Yatırımlarında Hibe 5,5 Kat Arttı Admin

Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarında ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarında Bakanlıkça ilimizde uygun görülen toplam 82 adet proje sahibi yatırımcımız hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam; Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüz tarafından yürütülen yatırımlar kapsamında, İl Proje Değerlendirme Komisyonumuz tarafından kabul edilerek Bakanlığımıza gönderilen Projelerin neredeyse tamamı Bakanlığımızca yatırıma alınmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2023/51) kapsamında, 15. Etap Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları için proje başvuruları yapıldı. Bu başvurulardan İl Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun olarak değerlendirilen projeler Tarım ve Orman Bakanlığına sunulduğunu ve Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde Ekonomik Yatırımlarından 11 adet Tarımsal Sanayi projenin ayrıca  Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarından 71 adet Tarımsal Altyapı Projenin destekleme kapsamına alındığını belirtti. Sağlam hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan Tarımsal Sanayiye yönelik 11 adet Ekonomik Yatırım projelerinin toplam proje tutarının 121.313.135,20 TL ve talep edilen hibe miktarının ise 55.458.567,60 TL olduğunu, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırına yönelik  71 adet Projelerinin ise, toplam proje tutarının 21.275.261,11 TL ve talep edilen hibe miktarının ise 10.637.630,59 TL olduğunu söyledi. Projeleri tamamlanması ile Proje toplam tutarı 142.588.396 TL olan 82 Adet Kırsal Kalkınma Projesi için toplam 66.116.198 TL. hibe ödemesi gerçekleştirilecektir.

 Konu ile ilgili açıklamalarına devam eden Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam; “Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına ait Bakanlığımızca açıklanan asil ve yedek listeler 23 Mayıs 2024 – 29 Mayıs 2024 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü süre ile İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sitesinde askı ilanı niteliğinde yayınlanacaktır. Bahse konu ilan, tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan hak sahiplerinin askı ilan süresini (29 Mayıs 2024) takip eden 30 (otuz) gün içerisinde 30 Mayıs 2024 – 28 Haziran 2024 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) hibe sözleşmesi imzalamak için İl Müdürlüğümüze müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde müracaatta bulunmayan hak sahipleri bu haklarını kaybedecekler ve yedek listeden hak sahibi sözleşmeye çağrılacaktır.

 

15. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında ilimizde kabul edilen ve Bakanlığımızca yatırıma alınan 82 adet proje için öncelikle Bakanlığımıza teşekkür ediyor ve yapılacak olan yatırımların ülkemiz, bölgemiz, yöremiz ve ilimiz tarımına, tarımsal sanayimize, yatırımcılarımıza ve üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.” dedi.

15. ETAP EKONOMİK YATIRIMLAR PROJE BİLGİLERİ

 

Proje Sayısı

Toplam Proje Tutarı

Hibeye Esas Proje Tutarı

Ayni Katkı Tutarı

Hibe Tutarı

Ekonomik Yatırımlar

11

121.313.135,20

110.917.135,20

10.396.000,00

55.458.567,60

 

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ PROJE BİLGİLERİ

 

Proje Sayısı

Toplam Proje Tutarı

Hibeye Esas Proje Tutarı

Ayni Katkı Tutarı

Hibe Tutarı

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları

71

21.275.261,11

21.275.261,11

-

10.637.630,59